De weg naar de beroeping van onze nieuwe predikant is er een met een aantal hobbels. Recent is weer zo’n hobbel genomen, waardoor het einde nu in zicht lijkt. Net als velen van u, vinden ook wij dat het allemaal (te) lang duurt. Het is niet anders. Wanneer het beroep op de predikant uitgebracht is, kunnen wij u meer vertellen over de redenen van het langzame verloop van deze beroepingswerk procedure.

Op 12 december komt het Gemeenteplatform weer bijeen. We bespreken de concept begroting voor 2020. Ook komt de beroeping van de nieuwe predikant aan de orde, waarover ik overigens naar verwachting ook dan nog niet veel kan zeggen. Onder andere in verband met enkele ANBI regels, moeten de statuten van de Stichting Kloosterkerk, Stichting Onderhoudsfonds en Stichting Garantiefonds op een aantal juridisch technische punten worden aangepast. Wij zullen dat toelichten. Na de pauze praat ons gemeentelid Hijme Stoffels, voormalig hoogleraar aan de VU, met de aanwezigen over de toekomst van de kerk.

Op 15 december is de bijeenkomst van nieuwe leden; de eerder geplande bijeenkomst kon niet door gaan.

Het bestuur is verheugd Arjan van Nijnatten voor te dragen als lid van het bestuur en als jeugdouderling in de vacature, die ontstaan is doordat Marchien Holtrop voorzitter van het Consistorie werd. Arjan vervulde deze functie enige jaren geleden ook. Mocht u bezwaar hebben tegen de procedure, die geleid heeft tot deze voordracht dan kunt u dat binnen twee weken na het verschijnen van dit Kloosterkerk Nieuws aan mij bekend maken. Als er geen bezwaren binnen komen, zal Arjan na deze twee weken benoemd worden.

Het waren, zijn en worden drukke tijden in de kerk. De Verkoping trok weer veel bezoekers en had een geweldige opbrengst. Maar ook de zondagse diensten, de Preek van de Leek, de openstelling op zondagmiddag en andere activiteiten zorgden voor een goed bezochte kerk. Nu worden de voorbereidingen getroffen voor het kerstfeest. Een drukke en verwachtingsvolle tijd waarin u mogelijk ook nog Sinterklaas viert. In ieder geval gaat onze Diaconie weer op pad om Sinterklaas een handje te helpen.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl