November staat in het teken van een serie bijzondere diensten, te beginnen met de gedachtenisdienst. We gedenken dan ook Didy Bazuin, die zeer vele jaren de Werkgroep Verkoping leidde. Bij de najaarsverkoping, later in november zal zij node gemist worden. Bij haar passend, zijn alle voorbereidingen gewoon doorgegaan en zal het zeker weer een mooie Verkoping worden met een goede opbrengst. Na de dienst van 17 november verwelkomen wij weer een groep nieuwe leden. Het is verheugend dat iedere keer weer nieuwe mensen onze kerk weten te vinden en zich er thuis gaan voelen.

Nieuw is dat de kerk de komende zondagen na de dienst open blijft voor bezoekers, voor mensen die een plek zoeken voor rust en bezinning of voor een praatje. Als afsluiting is er het einde van de zondagmiddag de komende weken vaak een activiteit in de kerk. Daarover elders in de Kloosterkerk Nieuws meer.

Gelukkig kan ik u melden dat er enige beweging is in het proces rond de komst van onze nieuwe predikant. Inmiddels heeft een gesprek van haar met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland plaatsgevonden en is het volgende gesprek gepland. Zoals u weet, onderhouden wij contact met de beoogd predikant; ook zij zou willen dat de procedures sneller verlopen. Wij blijven vertrouwen op een goede afloop en rekenen op uw begrip en geduld.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl