Het waren drukke weken in de Kloosterkerk. Niet alleen de diensten trokken mensen en werden goed bezocht. Ook het Uitfestival, de Open Monumenten Dag, Prinsjesdag en zelfs Freek de Jonge trokken vele mensen naar de Kloosterkerk, duizenden in totaal. Dankzij de inzet van al onze vrijwilligers, het Kerkelijk Bureau en de kosters hebben al deze mensen kunnen ervaren hoe mooi het gebouw is, welke inspirerende dingen er gebeuren en wat de Kloosterkerkgemeente doet. Vorige week vierden we de start van het jubileum jaar, 100 jaar Kloosterkerkgemeente. Het was een feestelijke ochtend.

In de vorige Kloosterkerk Nieuwsbrief informeerde ik u over de voortgang van de komst van onze nieuwe predikant. Ik schreef dat zij eind september een gesprek zou hebben met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland. Een van die vertegenwoordigers zou de preses van de synode zijn, ds. Saskia van Meggelen. Recent is echter bekend geworden dat ds. Van Meggelen is afgetreden. Hierdoor kon het geplande gesprek niet doorgaan. Nu zal dat gesprek met een andere vertegenwoordiging van de Protestantse Kerk in Nederland begin oktober plaatsvinden. Daarna zal het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland bepalen welke stappen verder gezet moeten gaan worden. Zoals ik u al eerder vertelde, onderhouden wij goed contact met de beoogd predikant; ook zij zou willen dat de procedures sneller verlopen. Wij blijven vertrouwen op een goede afloop en rekenen op uw begrip en geduld.

Als gevolg van het verdrietige overlijden van Maria Haslinger moest er een nieuwe voorzitter van het Consistorie gevonden worden. Het bestuur is verheugd dat Marchien Holtrop, die als jeugdouderling al deel uit maakte van het Consistorie, bereid is gevonden om per direct voorzitter te worden van het Consistorie. Daarmee is wel een vacature ontstaan voor de functie van jeugdouderling 12 jaar -. De jeugdouderling maakt deel uit van het Consistorie en is lid van het Algemeen Bestuur. Verder is het profiel als volgt:

• De jeugdouderling 0 – 12 jaar heeft affiniteit met het jongerenwerk in de Kloosterkerk.
• Behartigt de belangen van het jeugd- en jongerenwerk van 0 – 12 jaar binnen het bestuur van de Kloosterkerk.
• Is, samen met de jeugdouderling 12 jaar +, het aanspreekpunt voor de predikant.
• Draagt bij aan het ontwikkelen van activiteiten, coördineert en helpt mee aan het inhoudelijk vormgeven van het jeugdwerk in de Kloosterkerk.
• De tijdsbesteding per week is ongeveer een dagdeel.

Bent of kent u iemand, die geschikt zou zijn voor deze functie, geef dat dan binnen twee weken na het verschijnen van de Kloosterkerk Nieuwsbrief door aan ondergetekende. Dat geldt ook voor de functie van secretaris van het Algemeen Bestuur en het Moderamen. In de loop van volgend jaar eindigt de zittingstermijn van de huidige secretaris, Astrid Poot. Het bestuur wil nu al om zich heen gaan kijken naar kandidaten voor deze functie. Hoort zegt het voort.

Op 12 december zal het Gemeenteplatform weer bijeenkomen. Daarover in de komende Kloosterkerk Nieuws meer.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl