Diep geraakt is het bestuur door het overlijden van Maria Haslinger, de voorzitter van het Consistorie. Met grote betrokkenheid en enthousiasme heeft Maria zich vele jaren ingezet voor de Kloosterkerk. Dankbaar denken wij daar aan terug. In gedachten en gebed zijn wij met de familie Haslinger, die in zeer korte tijd zo veel verdrietige dingen meemaakt.

Dit seizoen staan we stil bij het feit dat de Kloosterkerkgemeente 100 jaar bestaat, eerst in de Duinoordkerk en nu hier in de Kloosterkerk. Bij zo’n jubileum hoort natuurlijk dat we terug kijken. Maar ik zou het mooi vinden als we het jubileum juist ook aangrijpen om vooruit te kijken. Hoe denken we over de Kloosterkerk in de toekomst? Wat doen we nog wel? Wat doen we niet meer, maar vooral wat gaan we doen? De dienst van 22 september zal in het teken staan van de start van het jubileumjaar.

Wat we het komende seizoen gaan doen, kunt u lezen in De Klooster, de derde al weer. De redactie, bestaande uit Liesbeth de Beyl, Lorenzo Dorigo, Margreet Kerkmeer, Rienk Lanooy, Gerhard van Roon en Emilie Schreuder, heeft samen met De Zagerij ontwerpbureau wederom een prachtig magazine samengesteld. Dat was niet mogelijk geweest zonder de inbreng van vele anderen en de adverteerders. Heel veel dank aan iedereen! Er is veel te lezen in De Klooster en u kunt weer zien welke activiteiten er allemaal in de Kloosterkerk zijn. Na 100 jaar zijn we nog steeds een zeer levende gemeente, daar mogen we dankbaar voor zijn. Houdt u gedurende het seizoen overigens de website in de gaten voor de meest actuele gegevens van activiteiten. Er zijn voldoende exemplaren van De Klooster beschikbaar in de kerk, geeft u er eens een te lezen aan familie, vrienden of buren.

Net als u, had het bestuur graag gezien dat onze nieuwe predikant onderdeel is van het programma voor het komende seizoen. Dat is helaas niet zo. Wij vertelden u al eerder: zij is een zeer ervaren predikant, alleen niet in de Protestantse Kerk in Nederland. De procedures, die doorlopen moeten worden om predikant te worden in die Protestantse Kerk in Nederland, gaan gestaag voort. Langzaam, maar zeker. Ik kan u zeggen, het valt ons tegen hoe veel tijd dit neemt. De vakantieperiode helpt natuurlijk ook niet mee. In september zal de beoogd predikant een gesprek hebben met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland.
Begin oktober zal het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland bepalen welke stappen verder gezet moeten gaan worden. Wij onderhouden goed contact met de beoogd predikant; ook zij zou willen dat alles sneller verloopt. Wij vertrouwen op een goede afloop en rekenen op uw begrip en geduld.

Na de rustige zomer breken nu weer drukke tijden aan in de Kloosterkerk. Naast natuurlijk de diensten op zondag en alle kringen, die weer beginnen, zijn er bijvoorbeeld ook “over de rivier” voor de kinderen en de kampen voor de jeugd en jongeren. Op 8 september is het Uit Festival Den Haag, op het Lange Voorhout. De Kloosterkerk heeft een eigen kraampje en in de kerk zal een mooi muzikaal programma zijn. Ook op de Open Monumentendagen van 14 en 15 september is de kerk open. Dit jaar met een bijzondere tentoonstelling van oude (familie)bijbels, naast een divers muziekprogramma. U bent bij deze activiteiten van harte welkom! Zeker ook als u als vrijwilliger wilt helpen er een succes van te maken.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl