Op zaterdag 22 juni werd in een dienst in de Kloosterkerk afscheid genomen van Marcel Fellinga, de partner van onze voormalig predikant ds. Pieter Lootsma. Hij overleed op zaterdag 15 juni. Wij gedenken hem in verbondenheid. Onze gedachten en gebeden zijn met ds. Lootsma.

Het Gemeenteplatform kwam recent bijeen. Aan de orde waren de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Kloosterkerk en de Diaconie over 2018. Het is verheugend om te kunnen vaststellen dat het financieel en naar inhoud goed gaat met de Kloosterkerk en de Diaconie. Na het formele deel van de avond werd door de Jubileumcommissie een enthousiasmerende presentatie gegeven over “100 jaar gemeente Kloosterkerk”.

Over de nieuwe predikant kan ik helaas nog niet meer vertellen dan dat de procedures lopen en dat er voortgang wordt geboekt. Het heeft de volle aandacht van het Bestuur dat dit zo voorspoedig mogelijk verloopt. Wij houden u op de hoogte!

Het bestuur had de laatste vergadering van het seizoen. Aan de orde kwamen onder andere het feit dat de nieuwe brandmeldinstallatie gereed is en dat Peter van Sprang de nieuwe coördinator van de Toekomstprojecten zal zijn.

De zomer breekt aan. Velen zullen met vakantie gaan, of juist lekker thuis blijven. Sommigen hebben andere dingen aan hun hoofd. Van harte wensen wij u een goede tijd, waarin de Kloosterkerk ook deze zomer hopelijk weer een plek kan zijn om letterlijk en figuurlijk even af te koelen als dat nodig is.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl