Het bestuur begrijpt dat iedereen vol spanning wacht op de komst van een nieuwe predikant. De Beroepingscommissie heeft de afgelopen maanden brieven gelezen, diensten bezocht, waar kandidaten voorgingen, informatie opgedaan via internet en kandidaten van de shortlist gesproken. Hierover is een aantal malen overleg geweest met zowel ds. Lanooy als met het moderamen, geheel volgens de vooraf vastgestelde procedure. De voortgang is goed. In afwachting van formele besluiten kunnen we u nu nog geen nadere informatie verstrekken. Zodra er ‘witte rook’ is, zullen we het u zo snel mogelijk vertellen!

In maart deed de Kloosterkerk mee aan de Museumnacht Kids. Samen met de Doopsgezinde Kerk en de Lutherse Kerk werd in de Kloosterkerk een mooie avond verzorgd, die circa 180 kinderen trok en even zoveel ouders. Door aan dit soort activiteiten mee te doen, proberen we de functie van ‘Open Citykerk’ in te vullen en gastvrij te zijn, ook voor mensen, die anders misschien niet zo snel in een kerk zouden komen. Dit is maar een voorbeeld van de vele activiteiten, die er in de afgelopen periode waren en in de komende periode in de Kloosterkerk zullen zijn. Op de bijeenkomst van het Gemeenteplatform, die eind mei zal zijn, zullen wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 met u bespreken. De datum wordt later bekend gemaakt.

Zoals u weet, heeft het bestuur al weer enige tijd geleden een tiental zogenaamde Toekomst Projecten gedefinieerd. Een aantal van deze projecten is inmiddels afgerond, daarover later meer. Enkele projecten lopen nog en een aantal moet nog goed uit de startblokken komen. Daar zoeken we nog vrijwilligers voor. Ook voor de algemene overkoepelende coördinatie van de Toekomst Projecten zoeken we iemand voor een aantal uren per maand. De huidige coördinator, André Suurmond, heeft als lid van Beroepingscommissie en voorzitter van het College van kerkrentmeesters andere taken, die zijn aandacht vragen. Daarnaast zoeken we mensen, die zich willen inzetten voor de projecten “Vrienden van de Kloosterkerk” en “Open Kerk”. Dit zijn interessante, praktische projecten, waar u kortere of langere tijd uw bijdrage aan kunt leveren. Geïnteresseerden kunnen zich bij ondergetekende melden.

In deze 40-dagentijd is het tijd voor bezinning en soberheid, op weg naar het feest van Pasen! Namens het bestuur wens ik u een gezegende tijd,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl