Na de dienst van 3 februari namen we afscheid van ds. Jessa van der Vaart. Voor de periode tot onze nieuwe predikant er is, moet natuurlijk worden voorzien in pastoraat voor de wijken, die vroeger onder ds. Margreet Klokke vielen. Daarmee kan ds. Rienk Lanooy gezien al zijn andere werkzaamheden niet belast worden. Jessa deed dat, nu zijn in eerste instantie de vaste Kloosterkerk contactpersonen beschikbaar. Daarnaast is een aantal met de Kloosterkerk verbonden (oud)predikanten bereid gevonden bij te springen als dat nodig is. Mocht er bijvoorbeeld in verband met een uitvaart behoefte zijn aan de betrokkenheid van een predikant, dan kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het Consistorie, Maria Haslinger (maria.haslinger@planet.nl / 010-5223340). Zij zal dan zorgen dat u in contact komt met een predikant, die in de gelegenheid is om bij te staan. Wij denken dat we op deze manier een goede tijdelijke oplossing hebben gevonden voor de situatie die ontstaan is en rekenen op uw begrip.

Op donderdag 14 februari was een druk bezochte informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers van de Kloosterkerk. Het bestuur heeft het nieuwe vrijwilligersbeleid gepresenteerd en de organisatie PEP (Participatie Emancipatie Professionals) vertelde over hun dienstverlening. Het beleid en de andere documenten zullen binnenkort aan alle vrijwilligers gemaild worden. Ook op de website zal het vrijwilligersbeleid van de Kloosterkerk gepubliceerd worden.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl