Na de dienst van 3 februari nemen we afscheid van ds. Jessa van der Vaart. Zoals u weet, heeft Jessa na het vertrek van ds. Margreet Klokke het pastoraat waargenomen in de wijken, die onder de hoede van Margreet vielen. Doordat Jessa bij haar vaste werkgever, de Oude Kerk in Amsterdam, een uitbreiding van haar werkzaamheden heeft gekregen, kan zij het pastoraat bij ons niet blijven vervullen totdat onze nieuwe predikant er is. Wij zijn Jessa zeer erkentelijk voor alles wat ze gedaan heeft; het was goed haar weer in ons midden te hebben nadat ze een aantal jaren geleden onze vicaris was.

Voor de periode tot onze nieuwe predikant er is, moet natuurlijk worden voorzien in pastoraat voor de wijken die vroeger onder Margreet vielen. Daarmee kan ds. Rienk Lanooy gezien al zijn andere werkzaamheden niet belast worden. In eerste instantie zijn de vaste Kloosterkerk contactpersonen beschikbaar. Daarnaast is een aantal met de Kloosterkerk verbonden (oud)predikanten bereid gevonden bij te springen als dat nodig is. Mocht er bijvoorbeeld in verband met een uitvaart behoefte zijn aan de betrokkenheid van een predikant, dan kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het Consistorie, Maria Haslinger (maria.haslinger@planet.nl / 010-5223340). Zij zal dan zorgen dat u in contact komt met een predikant, die in de gelegenheid is om bij te staan. Wij denken dat we op deze manier een goede tijdelijke oplossing hebben gevonden voor de situatie die ontstaan is en rekenen op uw begrip.

Op donderdag 14 februari zal er om 20.00 uur in de crypt een informatiebijeenkomst zijn voor de vrijwilligers van de Kloosterkerk. Het bestuur zal het nieuwe vrijwilligersbeleid presenteren en de organisatie PEP (Participatie Emancipatie Professionals) zal een presentatie houden over het aanbod van PEP op het gebied van cursussen en over hun kortingspas. De vrijwilligers, van wie een e-mailadres bekend is, zijn per e-mail uitgenodigd. Ook de vrijwilligers die niet langs deze weg bereikt zijn, zijn natuurlijk van harte welkom.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl