De Kerstdagen staan voor de deur. Na de mooie adventsdiensten, de geslaagde kerstmaaltijd en alle voorbereidingen, zijn we er klaar voor. Velen zetten zich er weer voor in om alle activiteiten tot een succes te maken. Geweldig! Zoals u weet, is de dienst in de kerstnacht altijd druk bezocht. Wees op tijd.

Op 5 januari zal om 17.00 uur de Nieuwjaarsbijeenkomst zijn. Speciale aandacht wordt dan gegeven aan de vele vrijwilligers van de Kloosterkerk, maar iedereen is van harte welkom!

Gelukkig kan de Kloosterkerk zich verheugen op een continue instroom van nieuwe leden. Na de dienst van 13 januari is er weer een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden.

Tijdens de bijeenkomst van het Gemeenteplatform op 29 november werd de begroting voor 2019 besproken. Ook kwam het vrijwilligersbeleid aan de orde. Daarnaast vertelde de voorzitter van de beroepingscommissie over de voortgang van het proces voor de beroeping van een nieuwe predikant. Op 15 december sloot de termijn voor het aandragen van kandidaten / voor het insturen van sollicitaties. Wij wensen de beroepingscommissie veel succes en wijsheid bij hun werk.

Van harte wens ik u namens het bestuur een gezegende en inspirerende Kerstmis toe!

Met hartelijke groet,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl