Na de oogstdienst namen we afscheid van onze jeugdpastor Peter van der Beek. Dankbaar voor alles wat hij voor de kinderen en jongeren van de Kloosterkerk gedaan heeft. Vol vertrouwen dat hij met zijn kwaliteiten nog veel zal zaaien en zal oogsten.

Tegen de procedure, die leidde tot voordracht van Gerda Hoekstra als kerkrentmeester en lid van het algemeen bestuur zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is haar benoeming een feit. We heten haar van harte welkom. De bevestiging tot ambtsdrager zal in december plaatsvinden.

De najaarsverkoping leverde opnieuw een prachtig resultaat op. Hulde aan alle vrijwilligers, die dit weer mogelijk hebben gemaakt!

Op 29 november komt het Gemeenteplatform weer bijeen. Graag informeert het bestuur u dan en daar over een aantal zaken en gaan we met elkaar in gesprek. Het zal gaan over de begroting voor 2019, het vrijwilligersbeleid en het beroepingswerk. Overigens kunt u nog tot 15 december aan de Beroepingscommissie namen doorgeven van predikanten, die misschien geschikt zouden kunnen zijn voor de vacature in de Kloosterkerk.

De voorbereidingen voor de Kersttijd zijn in volle gang. Elders meer informatie, bijvoorbeeld over de Advent Carols bij kaarslicht op 9 december en de Kerstmaaltijd op 15 december. U allen bent van harte welkom!

Met een hartelijke groet van het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl