Op 20 september kwam het Gemeenteplatform bijeen om te praten over de beroeping van de tweede predikant. Velen waren daarvoor naar de Kloosterkerk gekomen. Het is fijn om te ervaren hoe betrokken iedereen is. Dat weerspiegelt ook dat het een belangrijk en spannend proces is wat we met elkaar ingaan. Tijdens de avond werd de procedure uitgelegd en kwamen de opgestelde profielen voor de Kloosterkerk en de predikant aan de orde. De opmerkingen, die het bestuur ontving over de profielen, zijn besproken en verwerkt. De definitieve versie van beide profielen vindt u op de website. Onder andere op basis van de reacties van het Gemeenteplatform is besloten de Beroepingscommissie met één lid uit te breiden. Daarmee zal deze uit zes leden bestaan plus een afgevaardigde van de Protestante Kerk Den Haag. Het bestuur heeft, op basis van de besproken criteria, besloten de volgende mensen te benoemen tot leden van de Beroepingscommissie: Rich van den Berg (voorzitter), Godert van der Feltz (secretaris), Marchien Holtrop, André Suurmond en Bob van Meijeren. Namens de Protestante Kerk Den Haag zal Rein Willems, afkomstig van de Duinzichtkerk, afgevaardigde zijn. Het extra zesde lid zal ik in de volgende Kloosterkerk Nieuwsbrief bekend maken. Elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief vindt u meer informatie over de beroepingsprocedure. Het is ons voornemen om u in elke Kloosterkerk Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de voortgang. In november zal tijdens de reguliere bijeenkomst van het Gemeenteplatform uiteraard ook over de voortgang worden gesproken.

Onze jeugdpastor Peter van der Beek moest een moeilijke keuze maken. Hij heeft besloten de Kloosterkerk per 1 november te verlaten. Elders in de Kloosterkerk Nieuwsbrief schrijft hij er zelf over. We zullen zijn enorme enthousiasme en betrokkenheid gaan missen. Het afscheid zal op 18 november zijn. Wij denken na over de wijze waarop de werkzaamheden voor het jeugdwerk kunnen worden opgevangen totdat onze nieuwe predikant er is.

Tegen de procedure voor de benoeming van Yorick Aler als secretaris van het College van kerkrentmeesters en lid van het Algemeen Bestuur zijn geen bezwaren ingediend. Zijn benoeming is daarmee een feit. Dit najaar zal hij als ambtsdrager bevestigd worden. Elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief vindt u informatie van de kerkrentmeesters over de financiële situatie. Graag uw aandacht daarvoor!

September was een drukke maand in de Kloosterkerk. Naast alle reguliere activiteiten waren veel vrijwilligers actief tijdens het UIT-festival en de Open Monumenten dagen. Duizenden mensen bezochten die dagen de kerk. Fantastisch dat dit door de inzet van velen mogelijk was. De tentoonstelling van doopjurken was een extra publiekstrekker dit jaar. Dank aan iedereen die daar aan mee heeft gewerkt.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl