Op donderdag 14 juni kwam het Gemeenteplatform bijeen. We spraken over de procedure, die in gang is gezet voor de voorbereiding van de beroepingsprocedure voor de tweede predikant. De penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie presenteerden de jaarrekening over 2017. Ook kwam het jaarverslag over 2017 aan de orde. Daarna werd het resultaat van één van de Toekomstprojecten besproken. Het betreft het project dat over het vrijwilligersbeleid gaat. Nadat het conceptbeleid was toegelicht, spraken de aanwezigen over een aantal aspecten daarvan. Mede op basis van dit gesprek zal het bestuur het beleid binnenkort vaststellen. Uiteraard zullen we het daarna ook breder bekend maken. Goed om tijdens het Gemeenteplatform altijd de betrokkenheid van de leden bij de Kloosterkerk te ervaren!

Tegen de procedure voor de voorgenomen benoeming van André Suurmond als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters zijn geen bezwaren ingediend. Zijn benoeming is daarmee een feit. Hij zal per direct lid van het bestuur en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CKR) zijn. Roland van Haersma Buma, die tot nu toe voorzitter was van het CKR, blijft nog lid van het CKR tot na de zomer, conform het rooster. In de dienst van 8 juli zal André bevestigd worden als ambtsdrager.

Naast de vacature voor secretaris in het CKR door het aftreden van Joep van Boxtel in september die al eerder is gemeld in het Kloosterkerk Nieuws en waar we nog een kandidaat voor zoeken, komt er ook een nieuwe vacature binnen het CKR. Het betreft de portefeuille personeel en verhuur. Taak van deze kerkrentmeester is de mensen van het kerkelijk bureau (vast en vrijwilligers en indirect de kosters) aan te sturen, tevens behelst het de verantwoordelijkheid voor de verhuur van de Kloosterkerk, waarvan de uitvoering ook bij het kerkelijk bureau ligt. Gevraagd wordt iemand met ervaring in leidinggeven en/of HR, liefst met een netwerk in Den Haag om verhuur te bevorderen. Kandidaten kunnen zich bij mij melden.

Samen met vijf andere organisaties op en rond het Lange Voorhout is een folder gemaakt: “Kunst rond het Voorhout”. Deze folder wijst belangstellenden de weg naar de zes deelnemende organisaties. Het was de goede samenwerking tussen de Haagse Kunstkring, Escher in het Paleis, het Haags Historisch Museum, West Den Haag, Pulchri Studio en de Kloosterkerk, die tot deze mooie folder leidde. Wij verwachten weer veel bezoekers in de aankomende zomer. De recent geopende tentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ in de kerk, de zandsculpturen op het Lange Voorhout en de gewone – in de kerk geïnteresseerde – bezoekers zullen er voor zorgen dat de Kerkwacht weer veel te doen heeft. De Kloosterkerk bruist, ook in de zomer!

Het einde van het seizoen en de afsluiting van het schooljaar naderen. Eindexamens, gehaald (of niet…), sportdagen, musicals, zomerborrels etc. zorgen voor een drukke en leuke tijd. Hopelijk kunt u er van genieten en is de Kloosterkerk een plek, waar tegelijkertijd juist ruimte is voor rust en bezinning.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl