In het beleidsplan 2016-2021 van de Kloosterkerk staat dat de Kloosterkerk een citykerk wil zijn. Tijdens de recente, jaarlijkse, bestuursdag sprak het bestuur over de wijze, waarop invulling gegeven wordt en kan worden aan het begrip citykerk. Wat ik persoonlijk een mooi beeld vond, is dat van de citykerk, die op verschillende manieren mee-ademt op het ritme van de stad. We spraken zowel over de (pastorale) activiteiten, die bij een citykerk horen, als over de eisen die aan het gebouw gesteld zouden kunnen worden om de functie van citykerk (nog beter) te kunnen vervullen. Ilja de Weerd, de nieuwe Bureau Coördinator van het Kerkelijk Bureau (KB) was ook aanwezig om mee te denken over het gebouw. Overigens zijn er drie nieuwe vrijwilligers op het KB begonnen, dat is mooi. Het zou fijn zijn als er nog wat meer mensen willen helpen met dit noodzakelijke en leuke werk.

De afgelopen periode en de komende tijd was en is er in de Kloosterkerk een aantal activiteiten, dat ook onder de noemer van de citykerk kan vallen. Ik noem er enkele.

De voorjaarsverkoping trok weer vele mensen naar onze kerk; dat resulteerde in een prachtige opbrengst van iets meer dan 7.000 euro. Fantastisch. Tijdens de dienst met Ratswahlcantate eind april was een aantal nieuw verkozen/blijvende/gaande gemeenteraadsleden van Den Haag en omliggende gemeenten te gast.

In de dienst van 15 april werd Yna Visser bevestigd als ouderling Open Kerk. Yna heeft diverse activiteiten, die bij het thema citykerk horen in haar portefeuille. Vanaf 1 mei is de kerk overdag weer open voor (toeristische) bezoekers. Ter voorbereiding daarop gingen meer dan 20 kerkwachters naar het Bijbels Museum in Amsterdam. Ze zagen daar de tentoonstelling, die deze zomer in de Kloosterkerk is. Het was, zo hoorde ik, een gezellige en interessante excursie. Geweldig dat deze mensen er deze zomer weer voor zorgen dat de kerk ook letterlijk open kan zijn. De Kunstcommissie gaat binnenkort op excursie naar onze RK buren. Ze gaan daar een recent op de doopvont aangebracht kunstwerk bewonderen en gaan ervaringen uitwisselen met Kunstcommissie van die kerk.

Vanuit de Kloosterkerk is een grote groep mensen betrokken bij het Aandachtscentrum. Ook dat vind ik een mooie manier om invulling te geven aan onze citykerk-functie. Recent kreeg een drietal van hen een onderscheiding voor al het werk dat zij in het Aandachtscentrum doen. Het betreft Caroline Helms, Tiny Hielema en Carien Pluijmers. De laatste twee kregen hun onderscheiding daarnaast ook nog explicitiet voor hun vrijwilligerswerk in/voor de Kloosterkerk. Alle drie van harte gefeliciteerd!

De diverse Toekomstprojecten, waarover wij u eerder informeerden, zijn in verschillende stadia van realisatie. Op 17 mei komen de projectleiders en deelnemers weer bijeen om met elkaar de voortgang te bespreken. Een van de projecten betreft het zoeken van een alternatief voor contant geld bij het collecteren. Het bestuur besloot om bij wijze van pilot binnenkort een PIN-zuil in de kerk te plaatsen.

Om goed bekend te maken wat er in onze citykerk allemaal gebeurt, is communicatie essentieel. Het is in dat verband goed om te kunnen melden dat de redactie van de tweede editie van “de Klooster” druk bezig is om deze editie samen te stellen. Overigens zijn adverteerders voor “de Klooster” van harte welkom. Wie wil er nu niet zijn bedrijf of activiteit via zo’n mooi tijdschrift bekend maken!

De besluitvorming over de situatie na het vertrek van ds. Margreet Klokke is bijna gereed. Ik verwacht u daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Op 14 juni zal ’s avonds weer het Gemeenteplatform bijeenkomen.  In ieder geval zullen de jaarrekening en het jaarverslag over 2017 dan aan de orde komen. In de volgende KK Nieuwsbrief daarover meer.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl