In het weekend van 3 en 4 februari hebben we afscheid genomen van ds. Margreet Klokke. Op zaterdag met een mooi programma rond een gezamenlijke maaltijd en op zondag met de afscheidsdienst. Op de website is een uitgebreid (foto)verslag te vinden van beide dagen. Het was geweldig om te zien hoe heel veel mensen zich hebben ingezet om een voor Margreet en ons allen onvergetelijk afscheid te organiseren. Heel veel dank aan iedereen! Op zondag 11 maart zal Margreet bevestigd worden in de Hooglandse Kerk in Leiden. De dienst begint om 15.00 uur.

Op 25 januari was de extra bijeenkomst van het Gemeenteplatform. Circa 100 aanwezigen hebben met elkaar nagedacht over de toekomst van de Kloosterkerk na het vertrek van Margreet. Het bestuur was verheugd over de betrokkenheid, die sprak uit ieders inbreng. Het bestuur heeft zelf in enkele extra vergaderingen ook over dit onderwerp nagedacht. Uiteraard is er intensief overleg met ds. Rienk Lanooy en spreken we individuele leden. Op basis van alle inzichten die verzameld zijn, zal het bestuur dit voorjaar tot een besluit komen.

Ter ondersteuning van ds. Rienk Lanooy is onze oud-vicaris ds. Jessa van der Vaart aangesteld voor één dag per week. Wij zijn verheugd dat zij hiertoe bereid was en denken dat daarmee voor de tijdelijke situatie, die ontstaan is na het vertrek van Margreet een goede oplossing gevonden is. Daarnaast hebben wij met Rienk afspraken gemaakt over wat hij de komende tijd wel en niet zal doen. U zult er begrip voor hebben dat Rienk in zijn eentje niet draaiende kan houden, wat tot voor kort twee predikanten deden.

U weet waarschijnlijk dat het Haags Matrozenkoor gedurende de week enkele ruimtes in de kerk gebruikt voor repetities. Recent zijn met het Matrozenkoor nieuwe afspraken gemaakt, waarin de onderlinge verbondenheid tussen de Kloosterkerk en het koor explicieter gemaakt is. Wij zien uit naar een mooie samenwerking met het Matrozenkoor. Over de Evensong, die het Matrozenkoor binnenkort houdt, leest u elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief.

In de vorige Kloosterkerk Nieuwsbrief informeerden wij u over het besluit dat het bestuur genomen heeft over de nieuwe inrichting van het Kerkelijk Bureau. Op de gepubliceerde vacature voor bureau-coördinator ontvingen wij veel sollicitaties. De bureau-coördinator zal 24 uur per week voor de Kloosterkerk werken en zo zorgen voor continuïteit. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u een oproep voor vrijwilligers die in een pool de bureau-coördinator gaan ondersteunen. Zoals ik al eerder schreef, zullen wij het Kerkelijk Bureau oude stijl missen als een plaats waar iedereen altijd terecht kon met grote en kleine vragen. Maar we menen dat het Kerkelijk Bureau nieuwe stijl de Kloosterkerk meer draagkracht zal geven voor de toekomst!

Vorig jaar heeft de voorzitter van het Consistorie, Maria Haslinger, in verband met haar persoonlijke situatie in goed overleg besloten tijdelijk een stapje terug te doen om zo haar herstel te bevorderen. Arjan van Nijnatten heeft haar functie als voorzitter toen overgenomen. Het is verheugend te kunnen melden dat Maria zodanig hersteld is dat zij per 1 maart weer de functie van voorzitter van het Consistorie op zich zal nemen. Het is geweldig dat Arjan in deze tijdelijke situatie heeft willen waarnemen, wij zijn hem daar dankbaar voor. Arjan treedt per diezelfde datum uit het bestuur maar we zullen hem zeker in een of andere functie terugzien!

In de vorige Kloosterkerk Nieuwsbrief droegen wij Yna Visser voor als ouderling Open Kerk. Tegen de gevoerde procedure zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is de benoeming van Yna een feit. Haar bevestiging als ambtsdrager zal dit voorjaar plaatsvinden.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er dit voorjaar nieuwe wetgeving op het gebied van privacy van kracht wordt. Het bestuur is voorbereidingen aan het treffen om ook onze administratie en alles wat daar bij hoort, in lijn te brengen met deze nieuwe wetgeving. Binnenkort zullen wij u hierover nader informeren.

De meeste Toekomstprojecten waarover wij u eerder informeerden, maken goede voortgang. Elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief leest u er meer over. Bij enkele projecten worden nog vrijwilligers gezocht. Er is voor elk wat wils. Er zijn projecten die korter en langer duren en er komen verschillende thema’s aan de orde. Het bestuur denkt dat het goed is om met een brede groep betrokken leden aan de Toekomstprojecten te werken.

De 40-dagen tijd is begonnen. Een tijd voor reflectie en voor sommigen van u een tijd om te vasten. Wij wensen u een goede tijd.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink,
Voorzitter

voorzitter@kloosterkerk.nl