In de vorige Kloosterkerk Nieuwsbrief kondigde ik nadere informatie omtrent het vertrek van ds. Margreet Klokke aan. Inmiddels is besloten dat de afscheidsdienst op zondag 4 februari om 10.00 uur zal zijn in de Kloosterkerk. Op zaterdagmiddag 3 februari zal er een bijeenkomst zijn waarin we als gemeente afscheid nemen van ds. Klokke. Elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief vindt u nadere informatie.

Het bestuur is zich aan het beraden op de situatie die ontstaat na het vertrek van ds. Klokke. Wij vertelden daar ook over tijdens het recente Gemeenteplatform. In eerste instantie zijn tijdelijke maatregelen nodig en daarna definitieve. Ter tijdelijke ondersteuning van ds. Rienk Lanooy wordt een aantal acties ondernomen, waarover wij u later zullen informeren. Over de definitieve situatie zijn wij onze gedachten aan het vormen. Recent hebben wij met elkaar gesproken over de vragen wat wij zelf belangrijk vinden in de Kloosterkerk en hoe wij dromen over de Kloosterkerk over 10 jaar. Deze gedachten vormen de basis voor verdere gesprekken. Uiteraard is het bestuur ook geïnteresseerd in de gedachten die leven bij de leden van de kerk. Op 25 januari zal er een extra Gemeenteplatform zijn om met elkaar te spreken. Mocht u daar niet bij kunnen of willen zijn dan is er gelegenheid om op de zondagen in januari na de diensten in de wandelruimte – onder het genot van een kopje koffie – met bestuursleden uw ideeën te delen.

Nu het jaar 2017 bijna voorbij is, kan ook de kas worden opgemaakt. Om het jaar goed af te sluiten, is nog een eindsprint nodig voor de financiële bijdragen van de leden. Elke (extra) bijdrage is fantastisch en wordt gewaardeerd. Zo zorgen we er samen voor dat de Kloosterkerk financieel gezonder het nieuwe jaar in kan gaan.

Tijdens het Gemeenteplatform zijn de 15 Toekomstprojecten gepresenteerd die het bestuur samen met vrijwilligers gestart zijn. Elders in deze Kloosterkerk Nieuwsbrief schrijft André Suurmond hier meer over.

Een commissie van het bestuur onderzoekt de nieuwe organisatie van het Kerkelijk Bureau. De plannen zijn nagenoeg gereed. Ik verwacht u in de komende Kloosterkerk Nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

Nu gaan we hoopvol op naar het feest van Kerstmis. Een drukke tijd in de kerk, waar weer vele vrijwilligers zich op allerlei wijzen inzetten. Dat stemt tot dankbaarheid. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari zal extra aandacht aan alle vrijwilligers van de Kloosterkerk worden geschonken.

Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen!

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl