Na 18 jaar voor en in de Kloosterkerk gewerkt te hebben, gaat Anneke Zorn – Hoek medio oktober met pensioen. Na de dienst van zondag 15 oktober zal hier bij worden stilgestaan. Wat heeft Anneke in al die jaren enorm veel voor de Kloosterkerk gedaan. Zeer betrokken was zij bij de kerk en haar leden, gebruikers en bezoekers. Een opsomming van alles wat zij deed, voert hier te ver, maar dat het veel en zeer divers van aard was, is een feit. Het bestuur kijkt zeer dankbaar terug op al het werk dat Anneke verricht heeft! Het bestuur beraadt zich op de toekomstige organisatie van het Kerkelijk Bureau.

Al geruime tijd is de functie van kerkrentmeester voor de gebouwen vacant. Het verheugt het bestuur te kunnen mededelen dat de heer Joep Grooten bereid is gevonden deze functie te vervullen. Hij beschikt over de benodigde deskundigheid om ons monumentale gebouw onder zijn hoede te kunnen nemen. Mocht u bezwaar hebben tegen de gevoerde procedure rond de benoeming van Joep Grooten, dan kan u dat binnen twee weken aan mij kenbaar maken via voorzitter@kloosterkerk.nl.

De eerste weekenden van september was het druk in en om de Kloosterkerk. In het eerste weekend vond het Uitfestival plaats en in het tweede weekend de Open Monumentendagen. Op beide evenementen is met de inzet van veel vrijwilligers de Kloosterkerk gepresenteerd en opengesteld. Rondleidingen, muziek, hapjes en drankjes, aan alles was gedacht. Alleen al tijdens de Open Monumentendagen bezochten 2780 mensen, plus een enkele hond, de kerk. Dank aan alle betrokkenen.

Het afgelopen weekend waren de kinderen van de Kloosterkerk op kamp. De achttien kinderen en de kampleiding boften met het prachtige weer op het prachtige eiland bij Dordrecht. Op zaterdagavond mochten Geerten van de Wetering, Rienk Lanooy en ik als gast aanwezig zijn en van de bijzondere, goede sfeer meegenieten. Fijn dat ook de jongste generatie zich met de Kloosterkerk verbonden weet.

In dit weekend werd ook stilgestaan bij 55 jaar cantatediensten in Den Haag. Na de dienst van zondag 24 september werd het eerste exemplaar van het jubileumboek “Als Bach weer klinkt” aan mij overhandigd. De dank aan de auteur Ellen van der Sar wil ik hier ook uitspreken, maar vooral ook de dank aan alle musici, koorleden, solisten, dirigent en andere betrokken die al deze jaren de cantatediensten hebben mogelijk gemaakt. Zoals ik zei na het in ontvangst nemen van het boek, ik kan mij de Kloosterkerk niet zonder cantatediensten voorstellen.

De tentoonstelling van de werken van Barbara Broekman loopt ten einde. Er zijn mensen die dat jammer zullen vinden en er zijn mensen die blij zijn dat de Kloosterkerk er weer als vanouds uit ziet. De gesprekken over de kunst in de kerk ervaren wij als verrijkend. Doordat de tentoonstellingen tijdelijk zijn, is er op die manier voor elk wat wils. Heel veel mensen hebben deze zomer van het werk van Barbara Broekman genoten. Hulde voor de kunstcommissie die dit allemaal bedacht en georganiseerd heeft.

Op verschillende manieren hebben wij de laatste tijd vrijwilligers geworven voor projecten die bijdragen aan de financiële gezondheid en toekomst van de Kloosterkerk. Met de mensen die zich gemeld hebben, gaan we nu samen met een aantal leden van het bestuur de projecten verder uitwerken, waarna we mogelijk nog meer vrijwilligers gaan zoeken om de projecten uit te voeren. De betrokkenheid van velen die zich willen inzetten, is verheugend.

Verschillende interessante activiteiten gaan eerdaags van start. Graag verwijs ik u voor meer details naar ‘de klooster’, de website en naar de rest van deze Kloosterkerk Nieuwsbrief.

Met hartelijke groet, namens het bestuur

Sanne ten Bokkel Huinink, voorziter

voorzitter@kloosterkerk.nl