Voor de meeste mensen is de zomervakantie voorbij. Het “gewone leven” begint weer. Ook in de Kloosterkerk dient het nieuwe seizoen zich aan. U ontving al het nieuwe magazine De Klooster. Het bestuur besloot om als variant op het gebruikelijke boekje met activiteiten in het nieuwe seizoen, dit magazine te laten samenstellen. Op deze manier hopen we nog beter en enthousiaster te laten zien wat er in de Kloosterkerk gebeurt. Niet alleen aan onze leden maar ook aan andere (mogelijk) geïnteresseerden. Bovendien is dit papieren magazine een goede tegenhanger van de andere uitingen die tegenwoordig bijna allemaal digitaal zijn. Laat De Klooster ook eens lezen aan uw familie, vrienden en buren. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de mensen die De Klooster zo mooi samengesteld en gemaakt hebben! Dankzij de verschillende adverteerders is het mogelijk geweest het magazine tegen vergelijkbare kosten als die van het gebruikelijke boekje met activiteiten te realiseren.

Het was niet stil deze zomer in de kerk. Er gebeurde van alles: zo waren er pauzeconcerten, lezing & lunch ontving zomerstek, de kerkwacht ontving veel bezoeker die de kerk en de tentoonstelling kwamen bekijken, natuurlijk waren er de zondagse diensten en veel mensen waren bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Op zondag 3 september is het Haags Uitfestival. Zowel op het Lange Voorhout als in de kerk zal de Kloosterkerk letterlijk en figuurlijk van zich laten horen. Elders in deze editie van Kloosterkerk Nieuws vindt u meer informatie. Op 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen. Ook daar doet de Kloosterkerk aan mee.

Op zondag 3 september is er na de dienst een picknick voor jonge leden van de Kloosterkerk op het strand, meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de Kloosterkerk. Een mooi initiatief van enkele van onze jonge leden!

Prinsjesdag is de laatste werkdag van Anneke Zorn in de Kloosterkerk, daarna neemt zij haar welverdiende vakantiedagen op. Medio oktober eindigt haar dienstverband. In het volgende Kloosterkerk Nieuws zal ik hier uiteraard uitvoeriger bij stilstaan.

Tegen de procedure voor de benoeming van Marchien Holtrop tot jeugdouderling zijn geen bezwaren ontvangen. Wij heten haar dus van harte welkom in het bestuur en wensen haar succes bij het uitvoeren van haar taak. Later dit jaar zullen Marchien en de nieuwe jeugdpastor Peter van der Beek, bevestigd worden. Het is verheugend dat het jeugdwerk er weer nieuwe krachten bij heeft!

De penningmeester meldt voorzichtig positieve berichten over de inkomsten; met name in de bijdragen. Dat is verheugend. We zijn er nog lang niet, maar met bijdragen van u allen komen we er wel. De oproep voor vrijwilligers om mee te denken en te werken in verschillende projecten om de financiële situatie te versterken en de groei en bloei van de kerk verder te bevorderen, leverde al een aantal gegadigden op. Mooi. Alle hulp is welkom, nog steeds. U kan zich melden via kerk.bureau@kloosterkerk.nl.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

voorzitter@kloosterkerk.nl