Velen van u zullen vakantie vieren in eigen land of elders. Anderen zijn om verschillende redenen thuis. Het bestuur besprak in de laatste vergadering voor de zomer een aantal zaken dat van belang is voor het komende seizoen. Op het gebied van de jeugd, de toekomst van de kerk, werden twee belangrijke besluiten genomen.

Aan de slag
In de vacature die was gesteld voor de functie van Jeugdouderling stellen wij voor Marchien Holtrop te benoemen. Wij zijn zeer verheugd dat zij zich bereid heeft verklaard deze functie te willen vervullen. Mocht u tegen de gevoerde procedure rond haar benoeming bezwaar willen maken, dan kan dat binnen twee weken na het verschijnen van deze Kloosterkerk Nieuwsbrief bij ondergetekende.

Het bestuur besloot tot de benoeming van Peter van der Beek, als de nieuwe jongerenwerker van de Kloosterkerk. Peter heeft veel ervaring in het (kerkelijk) jeugdwerk en zal naar verwachting van het bestuur enthousiast en inspirerend met onze kinderen en jongeren aan de slag gaan.

Versterking
De kerkrentmeesters zoeken versterking op het vlak van communicatie, de website, IT en de ledenadministratie. Bent of kent u iemand die het college van kerkrentmeesters zou willen versterken en zich bezig wil houden met deze onderwerpen, laat u dat dan weten aan ondergetekende. Ook als u meer over deze functie wilt weten, kunt u de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Roland van Haersma Buma, mailen op mail@rolandbuma.nl.

Elders in deze Kloosterkerk Nieuws vindt u informatie van de penningmeester over de financiële situatie. Ook is er een korte instructie over het gebruik van collectebonnen opgenomen, daar werd tijdens het Kloosterkerk Platform van 8 juni naar gevraagd.

Prinsjesfestival
Om ons heen vinden diverse activiteiten plaats waar de Kloosterkerk graag aan meewerkt. Zo zijn er in september de UIT-markt en de Open Monumentendag. Daarover later meer. In de week voor Prinsjesdag vindt het Prinsjesfestival plaats. Het thema “Tijd om elkaar te vinden” past goed bij ons. Op de website www.prinsjesfestvival.nl is onder het kopje Prinsjes Expositie een verwijzing naar de tentoonstelling van Barbara Broekman in de Kloosterkerk opgenomen. Zo komen de verschillende dingen weer mooi bij elkaar.

Van harte wens ik u namens het bestuur een mooie zomer!
Met vriendelijke groet,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter (voorzitter@kloosterkerk.nl)

Nederland, Den Haag, 21 februari 2017.
Bestuur van de stichting Kloosterkerk.
foto: Gerhard van Roon