De Kloosterkerk is “aangekleed”, dat hebt u misschien al gezien. Aangezien er dit jaar geen Den Haag Sculptuur is op het Lange Voorhout, heeft onze Kunstcommissie zich ingezet om een mooie en bijzondere tentoonstelling te hebben in de kerk. De werken van Barbara Broekman kleuren de kerk, geven aanleiding tot gesprek en zullen worden gebruikt in preken deze zomer. We hopen op veel bezoekers in ons huis. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Den Haag en enkele fondsen.

Liedboek
Op 8 juni was het Kloosterkerk Platform, zeg maar: de gemeenteavond. De penningmeester van de kerkrentmeesters en die van de diaconie hebben de jaarrekeningen over 2016 toegelicht. Ook kwamen de begroting en het jaarverslag aan de orde. Nadat ook de stand van zaken van het beleidsplan aan de orde kwam, heeft onze organist Geerten van de Wetering de aanwezigen door het nieuwe liedboek geleid, waarbij we ook samen zongen. Een aantal gewaardeerde suggesties aan het bestuur is reeds ter hand genomen. Dank voor de inbrengers!

Het Haagse Dovenpastoraat stond tijdelijk onder het voorzitterschap van Yvonne Kemink, lid van de Kloosterkerk. Sinds kort heeft Désirée Siemerink, ook uit de Kloosterkerk, deze functie overgenomen. Het Dovenpastoraat vervult een belangrijke taak in alle kerken in Den Haag. Het is verheugend dat uit de Kloosterkerk zo intensief wordt bijgedragen aan dit werk. Yvonne blijft overigens nog bestuurslid van de interkerkelijke commissie voor de doven.

Lunch
Recent was ik bij Lezing en Lunch. Mooi om te zien hoe een grote groep mensen op dinsdagmorgen bijeenkomt, luistert naar een lezing en samen luncht. Ik vind het indrukwekkend om mee te maken en te ervaren welke groepen er allemaal actief zijn. Zo zijn bijvoorbeeld ook de Kerkwachters weer begonnen met de zomeropenstelling, komen diverse kringen bijeen, maar staat ook elke zondag een aantal mensen trouw de koffiekopjes af te wassen in de keuken. De Kloosterkerk bruist, vele dagen van de week!

Deze weken werken de predikanten en anderen hard aan het programma voor het seizoen 2017/2018. De activiteitengids die u in augustus ontvangt, zal een andere, meer eigentijdse vorm hebben. We hopen daarmee nog beter en enthousiaster voor onze leden en voor andere geïnteresseerden te laten zien wat er bij ons allemaal gebeurt en mogelijk is.

Gekraakt
De Kloosterkerk werd op 9 juli 1617, 400 jaar geleden dus, gekraakt door de contra-remonstranten. Twee weken later ging Prins Maurits met groot gevolg ter kerke in de Kloosterkerk en koos daarmee partij voor de contra-remonstranten. Op 27 oktober aanstaande zal in de Kloosterkerk een debatdag worden georganiseerd die ingaat op een thema dat in het verlengde van de gebeurtenissen van 1617 ligt. Dat thema is: “Religie in de publieke ruimte: hoe laten religie en politiek elkaar de ruimte in de samenleving?”.

Terug naar het heden, de zomer gaat beginnen. Sommigen gaan op reis, andere blijven om verschillende redenen thuis. U allen wens ik waar u ook bent of gaat een mooie, zonnige en ontspannen zomer toe.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Nederland, Den Haag, 21 februari 2017.
Bestuur van de stichting Kloosterkerk.
foto: Gerhard van Roon