Terwijl de zomer met rasse schreden nadert, is er een hoop te doen in en rond de Kloosterkerk. Onze trouwe koster Dick van Woerkom is 25 jaar werkzaam in de Kloosterkerk. Daar wordt op verschillende momenten dankbaar bij stilgestaan. Na de dienst van 28 mei mocht ik Dick het zilveren draaginsigne opspelden dat de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN kent voor zo’n jubileum. Ook op deze plek wil ik Dick namens u allen van harte feliciteren met dit jubileum en hem heel erg hartelijk danken voor zijn inzet voor de Kloosterkerk!

Het bestuur besloot op advies van de Diaconie dat de Kloosterkerk lid wordt van het Aandachtscentrum (www.aandachtscentrumdenhaag.nl). Uit de kring van de Kloosterkerk zijn er veel vrijwilligers bij het goede werk van het Aandachtscentrum betrokken, nu is er dus ook een formele relatie tussen beide organisaties.

De verkoping op 6 mei was wederom een succes met een prachtige opbrengst. Hulde voor alle vrijwilligers! Overigens komt het af en toe voor dat mensen stoppen met hun vrijwilligerswerk of wisselen van een commissie/groep. Dat laatste mag best vaker gebeuren. Het is verfrissend voor alle partijen als er wat doorstroom plaatsvindt. De vraag bij het afscheid van een vrijwilliger is regelmatig of het bestuur een cadeau kan geven. Het is al langer beleid dat we dat niet doen.  Afwegingen over “wie geef je wat”, hoe groot moet het cadeau zijn, we zijn allemaal vrijwilliger etc. etc. gecombineerd met de financiële impact van het geven van cadeaus, heeft het bestuur doen besluiten vrijwilligers door middel van een brief te bedanken voor hun inzet. Het staat de desbetreffende commissie/groep uiteraard vrij om in eigen kring en uit eigen portemonnee een cadeau te geven. We rekenen op uw begrip voor deze aanpak, die niets afdoet aan onze grote erkentelijkheid voor al het werk van de vrijwilligers.

 

Het is verheugend dat de inkomsten uit de bijdragen van de leden nog steeds aanmerkelijk hoger zijn dan op het zelfde moment vorig jaar. Naar mening van het bestuur is het wel opmerkelijk dat er een grote groep leden is die niet of nauwelijks bijdraagt. We weten overigens dat er een groep mensen is die wat minder goed financieel kan bijdragen, maar die bijdraagt door vrijwilligerswerk te doen in de kerk. Ook dat is heel mooi natuurlijk.

 

In september verloopt de eerste zittingstermijn van jeugdouderling Arjan van Nijnatten. In verband met haar persoonlijke situatie heeft de voorzitter van het Consistorie, Maria Haslinger, in goed overleg besloten tijdelijk een stapje terug te doen om zo haar herstel te bevorderen. Zij blijft wel taken binnen het Consistorie en in de diensten op zondag uitvoeren. Arjan heeft haar functie als voorzitter per heden overgenomen. Daardoor ontstaat een vacature voor de functie van jeugdouderling. Het profiel van een Jeugdouderling is:

  • jong van geest, met oog voor het jeugdwerk in de Kloosterkerk en kerkelijke activiteiten voor jongeren in Den Haag;
  • communicatief sterk, een breed netwerk onderhoudend naar ouders, leiding kinderdiensten etc.;
  • energiek, bereid tot overleg, het vinden van oplossingen en besluitvaardig;
  • creatief met een financiële voelspriet voor het mogelijk maken van nieuwe initiatieven.

De functie houdt onder andere in:

  • voeren van functioneringsgesprekken met de jongerenwerker;
  • verantwoordelijkheid voor kindercrèche, opkamer, portaalgroep en jeugdkapel;
  • deelname aan consistorie en vergaderingen van het bestuur;
  • zo mogelijk deelname aan kampweekend etc.

Tijdsinvestering: gemiddeld 1 avond in de week vergaderen en gemiddeld 1 dagdeel per week voor overige werkzaamheden.  Bent of kent u iemand die deze functie zou willen vervullen, dan kunt u dat aan mij kenbaar maken via voorzitter@kloosterkerk.nl

Op 8 juni zal het bestuur de jaarrekening 2016, het jaarverslag 2016 en de begroting 2017 met de leden van de Kloosterkerk bespreken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de kerk. Na het financiële deel van de avond zal onze organist Geerten van de Wetering de aanwezigen meenemen in de wereld van de nieuwe liederen in het liedboek. Samen zullen we ook een aantal van deze liederen gaan zingen. Wilt u een liedboek meenemen? De jaarrekening en begroting zullen op de website beschikbaar zijn en kunnen ook bij de informatietafel verkregen worden. Ook de stukken van de Stichting Diaconie Kloosterkerk zullen beschikbaar zijn.

Voor de zomer en het komende jaar zijn er veel mooie plannen. Daarover in het volgende Kloosterkerk Nieuws meer

Met hartelijke groet, namens het  bestuur,

 

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

voorzitter@kloosterkerk.nl