Na het feest van Pasen gaan we opgewekt op naar Hemelvaart. Er zijn mensen die ondertussen vreugdevolle dingen mee maken, maar er is ook verdriet en rouw. Afgelopen week was ik te gast bij een ontspannen en vrolijke bijeenkomst van de contactpersonen. Deze mensen zorgen er voor dat elk lid van de Kloosterkerk in de buurt een contactpersoon van de kerk heeft. Elke contactpersoon geeft de functie op zijn eigen persoonlijke manier inhoud, het was mooi om te horen hoe dat gaat. De contactpersonen proberen er te zijn voor de leden van de Kloosterkerk tijdens de hoogte- en dieptepunten van hun leven, maar ook gewoon voor de gezelligheid. Geweldig dat deze mensen er zijn! Als u niet weet wie uw contactpersoon is, dan kan het Kerkelijk Bureau u dat vertellen.

Zoals u misschien weet, heeft Den Haag voor de steeds groter wordende populatie van (internationale) studenten sinds een aantal jaren een studentenpastoraat. Vanaf het begin is de Kloosterkerk daar intensief bij betrokken. Op 23 april is ds. Willem Jansen bevestigd als opvolger van studentenpastor Joline van Poppel.

Op 6 mei is de voorjaarsverkoping. Dankzij de inspanningen van velen worden weer kleine meubelen, servies-, linnen- en speelgoed, curiosa, sieraden, schoenen, tassen, kleding, boeken en cd’s verkocht. Er is een tijdelijk restaurant waar tijdens de verkoping allerlei lekkernijen te verkrijgen zijn. In de middag van 6 mei heeft het bestuur de jaarlijkse bestuursdag. We nemen dan de tijd om wat langer over een bepaald onderwerp door te praten. Deze keer zal het gaan over de liturgie.

Naast voor de kerkelijke activiteiten zal ons prachtige monumentale gebouw de komende tijd ook weer voor veel verschillende andere activiteiten gebruikt worden. Zo zijn er enkele herdenkingen, concerten en andere bijeenkomsten. Deze activiteiten staan deels onder de vlag van de Kloosterkerk, deels betreft het activiteiten van derden. Het is goed dat de kerk door veel mensen en organisaties gebruikt wordt, het is daarmee een bruisende plek in de stad. De verhuur is bovendien belangrijk voor de inkomsten van de kerk die we nodig hebben voor het onderhoud van het monumentale gebouw. Soms vraagt de verhuur enige flexibiliteit van “de vaste bewoners”, wij rekenen op uw begrip. Overigens begint eerdaags de Kerkwacht ook weer met de openstelling voor toeristen die we steeds meer in Den Haag zien verschijnen.

Zoals ieder jaar zal het bestuur de jaarrekening en de begroting met u bespreken. Dat gebeurt dit jaar op de avond van 8 juni. In het volgende Kloosterkerk Nieuws volgt meer informatie. Het is verheugend om te merken hoe betrokken de leden van de Kloosterkerk bij het wel en wee van onze kerk zijn. Op mijn emailadres voorzitter@kloosterkerk.nl melden zich af en toe spontaan mensen met een suggestie of idee. Recent was er bijvoorbeeld iemand met een plan waarmee de inkomsten van de kerk vergroot zouden kunnen worden. Op 8 juni is er ook gelegenheid om dit soort punten in te brengen, maar het mag dus ook tussentijds per e-mail of door een van de leden van het bestuur aan te spreken. Niet alle ideeën zullen uitvoerbaar zijn, maar het bestuur zal ze in ieder geval serieus in overweging nemen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl