In de recente vergadering van het bestuur werd de start van de werving van een nieuwe jeugdwerker goedgekeurd. Zoals ik al eerder schreef, hecht het bestuur er aan om de kernactiviteiten van de Kloosterkerk te continueren, ondanks de financiële situatie. De advertentie zal via het internet en social media verspreid gaan worden.

 

Het is verheugend te kunnen melden dat er goed gereageerd is op de financiële brief die eind januari aan de leden gezonden is. De penningmeester kon in de vergadering melden dat er nu al aanzienlijk meer geld is binnengekomen dan op het zelfde moment vorig jaar. Ook werd het grote legaat waarover wij eerder berichtten, ontvangen. Dit alles stemt tot grote dankbaarheid en hopelijk tot navolging.

 

De kerkrentmeesters hebben de jaarrekening over 2016 bijna gereed. Op 8 juni zal de jaarrekening met u besproken worden, daarover later meer. Het tekort over 2016 bedraagt circa 90.000 euro, een zeer aanzienlijk bedrag dat zorgen baart en tot maatregelen noopt. Het bestuur bezint zich op maatregelen en is de procedure voor het opstellen van de begroting voor 2018 gestart. Dit soort tekorten kunnen en mogen niet structureel worden! Bezuinigen is nodig, daarom werd bijvoorbeeld besloten het maken van kleurenkopieën aanmerkelijk te beperken. Een van de gevolgen van dat besluit is dat de lezers van de papieren versie van het Kloosterkerk Nieuws deze binnenkort in zwart/wit uitvoering krijgen.

 

Eind februari vond in de Kloosterkerk de herdenking van de Slag in de Javazee plaats. U hebt daar in de media over vernomen.  De Slag vond 75 jaar geleden plaats. Het monument voor de Slag in de Javazee is in de hal van de kerk. Wij voelen ons verbonden met de betrokkenen bij de Slag, het is daarom mooi dat de grote herdenking in de Kloosterkerk plaatsvond.

 

Op 6 mei zal de voorjaarsverkoping plaatsvinden. Het ritme van de verkoping in het voor- en najaar vormt een mooie traditie in de Kloosterkerk. De vele betrokken vrijwilligers werken met elkaar toe naar de dag van de verkoping, deze samenwerking verbindt deze mensen. Naast de financiële opbrengst, is de sociale component naar mening van het bestuur minstens even belangrijk.

 

In deze 40-dagentijd bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een tijd van bezinning en omzien naar elkaar. De Diaconie heeft een aantal mooie projecten van STEK geselecteerd waarvoor gecollecteerd wordt. In de stille week zijn er uiteraard de verschillende diensten die eigenlijk één geheel vormen. Als u in de gelegenheid bent, is het echt een aanrader om het geheel van de diensten bij te wonen.

 

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

 

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

voorzitter@kloosterkerk.nl