In het vorige Kloosterkerk Nieuws droegen wij Hans Steenbrink voor ter benoeming tot Diaken. Tegen de gevoerde procedure zijn geen bezwaren ingediend, zijn benoeming is daarmee een feit. Wij heten Hans van harte welkom in ons midden.

Het is verheugend dat sinds het versturen van de financiële brieven een aantal mensen een nieuwe “overeenkomst periodieke gift in geld” heeft afgesloten. Op deze manier kan u met hulp van de fiscus vaak aanzienlijk meer aan de Kloosterkerk geven terwijl het u netto evenveel kost. De formulieren voor zo’n overeenkomst voor een periodieke gift in geld zijn verkrijgbaar bij de informatietafel voor en na de dienst. De kerkrentmeesters zijn druk doende de jaarrekening over 2016 op te maken. Zodra deze gereed is, zal u worden geïnformeerd over de cijfers.

 

De 40-dagen tijd staat weer voor de deur. In het programma is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Met onder andere de vespers op zondagmiddag, speciale collectes van de Diaconie, de vastengroep en dansers in de middagdienst van Goede Vrijdag, is er weer een aanbod van inspirerende activiteiten ter voorbereiding op het feest van Pasen.

 

Het bestuur besprak de wijze waarop wij nieuwe inwoners van Den Haag kunnen wijzen op het bestaan van de Kloosterkerk en de activiteiten die daar plaatsvinden. Het betreft bijvoorbeeld mensen die gaan wonen in een van de nieuwbouwprojecten in en rond de binnenstad. Bij wijze van pilot worden deze mensen op verschillende manieren benaderd. Hopelijk kunnen wij deze nieuwe bewoners van de stad naast hun gewone nieuwe huis ook een nieuw geestelijk huis bieden.

 

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

voorzitter@kloosterkerk.nl