Het is verheugend te kunnen mededelen dat het bestuur per 1 februari 2017 Daniël Rouwkema heeft benoemd tot cantor van de Kloosterkerk, als opvolger van Hans Jansen. Daniel Rouwkema  werd op zijn 14de benoemd als organist in Smilde. Van jongs af aan componeerde en arrangeerde hij muziek, hetgeen een sterke impuls kreeg na zijn kennismaking met de Engelse koormuziek. Daniël zal worden bevestigd in de dienst op 12 februari aanstaande. In deze dienst zal het Kloosterkerkkoor voor het eerst onder zijn leiding meewerken aan de liturgie. In dezelfde dienst zal ondergetekende herbevestigd worden als ambtsdrager.

In de vorige Kloosterkerk Nieuws schreef ik dat het bestuur besloten heeft niet te willen bezuinigen op kernactiviteiten. De muziek hoort daar bij. De financiële situatie baart echter grote zorgen. Met z’n allen moeten we aan de inkomsten werken, schreef ik ook. De kerkrentmeesters hebben samen met anderen enorm veel werk verzet om er voor te zorgen dat de financiële brief dit jaar meer toegesneden is op verschillende situaties. Tevens zijn in die brief nog eens de fiscale voordelen van een gift aan de Kloosterkerk uiteen gezet. Het  bestuur hoopt dat deze nieuwe aanpak tot een substantiële verhoging van de inkomsten leidt. Samen moeten we er voor zorgen dat we inderdaad de kernactiviteiten kunnen continueren. Zodra de boeken over 2016 opgemaakt zijn, zullen de kerkrentmeesters uiteraard meer informatie verstrekken over de financiële situatie.

In de laatste vergadering van de het algemeen bestuur namen we afscheid van Derk Rijpma die zich een aantal jaren hard heeft ingezet voor de diaconie. Ook op deze plaats wil ik hem daar hartelijk voor danken. Wij zijn blij dat er inmiddels een opvolger voor Derk gevonden is. Het bestuur draagt Hans Steenbrink voor lid als van de diaconie en het algemeen bestuur. Bezwaren hiertegen, van procedurele aard, kunnen binnen twee weken na verschijning van dit nummer van Kloosterkerk Nieuws ingebracht worden bij de voorzitter van het bestuur, via voorzitter@kloosterkerk.nl.

Het is mooi om te zien hoeveel plannen er zijn onder de predikanten, in het bestuur en de verschillende commissies. Deze plannen worden uitvoerig besproken en gewogen. Ik verwacht u er in de komende edities van Kloosterkerk Nieuws meer over te kunnen vertellen. We mogen dankbaar zijn voor de zo vitale Kloosterkerk!

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter.
voorzitter@kloosterkerk.nl