Deze nieuwe rubriek is een proef:

Doel is een platform te bieden, waar leden en niet-leden van de Kloosterkerkgemeenschap elkaar kunnen vinden: voor een gezamenlijke activiteit binnen of buiten de Kloosterkerk, zoals bijvoorbeeld concert-, theater- en filmbezoek of bij de uitoefening van een gemeenschappelijke hobby, zoals bijvoorbeeld wandelen of fotografie. Een tweede doel is het verkrijgen van extra financiële middelen door gedurende het gehele jaar goederen te koop aan te bieden. De opbrengst van de aangeboden goederen komt dus ten gunste van de Kloosterkerk.

Spelregels

Uit privacy overwegingen komt deze informatie niet op de website te staan. Het is aan de Redactie van de Nieuwsbrief te bepalen welke oproepen/aanbiedingen worden geplaatst. Stuur uw oproepen en aanbiedingen naar redactie@kloosterkerk.nl met vermelding van uw e-mailadres en desgewenst een telefoonnummer. U hebt rechtstreeks contact met hen, die reageren op uw oproepen/aanbiedingen en maakt zelf vervolgafspraken.  De opbrengst dient gestort te worden op rekeningnummer NL29INGB0000058571 onder vermelding van VVL-NB6.De opbrengst sinds het begin in de Nieuwsbrief van mei is € 175 voor de Kloosterkerk.

Vervoer combineren (“zorgcoöperatie”)

Kunnen we elkaar in de gemeente is misschien helpen – en ontmoeten – door vervoer te combineren en aan te bieden? Niet specifiek voor de dienst op zondag als wel om er wat makkelijker op uit te kunnen gaan, evenementen mee te maken, musea te bezoeken etc. Met auto’s van leden van de Kloosterkerk of met een (gehuurd) busje. De diaconie hoort het graag van U als U een dergelijke service op prijs zou stellen en zou verwachten er gebruik van te maken of als U mee zou willen helpen om vervoer aan te bieden. Op basis van de reacties gaan we bekijken wat er haalbaar is.

Uw reacties kunt u sturen naar de secretaris van de diaconie (godert.vanderfeltz@gmail.com) of per brief aan de Diaconie van de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4.