Deze nieuwe rubriek is een proef:

Doel is een platform te bieden, waar leden en niet-leden van de Kloosterkerkgemeenschap elkaar kunnen vinden: voor een gezamenlijke activiteit binnen of buiten de Kloosterkerk, zoals bijvoorbeeld concert-, theater- en filmbezoek of bij de uitoefening van een gemeenschappelijke hobby, zoals bijvoorbeeld wandelen of fotografie. Een tweede doel is het verkrijgen van extra financiële middelen door gedurende het gehele jaar goederen te koop aan te bieden. De opbrengst van de aangeboden goederen komt dus ten gunste van de Kloosterkerk.

Spelregels

Uit privacy overwegingen komt deze informatie niet op de website te staan. Het is aan de Redactie van de Nieuwsbrief te bepalen welke oproepen/aanbiedingen worden geplaatst. Stuur uw oproepen en aanbiedingen naar redactie@kloosterkerk.nl met vermelding van uw e-mailadres en desgewenst een telefoonnummer. U hebt rechtstreeks contact met hen, die reageren op uw oproepen/aanbiedingen en maakt zelf vervolgafspraken.  De opbrengst dient gestort te worden op rekeningnummer NL29INGB0000058571 onder vermelding van VVL-NB6.

Bericht over een nalatenschap

Bij de redactie is een bericht binnen gekomen van de heer Hans Verschuur: “Vorig jaar is mijn vader, trouw Kloosterkerkganger, overleden. Hij was in zijn jonge jaren (van ’42 tot ’60) een zeer betrokken en actief lid van de Duinoordkerk en dan met name van de jeugd- en jongerenafdeling. Over die tijd sprak hij veel, maar heeft hij ook een aardig archief nagelaten. Van ”Het veertiendaagse orgaan van de Hervormde Wijkgemeente Statenkwartier te Scheveningen” bijvoorbeeld, heeft hij mogelijk alle exemplaren van de jaren ’50 bewaard, grotendeels in goede staat. Voor ons kinderen leuk om een keer te zien en te lezen, maar niet per se iets om te bewaren. Nu vraag ik mij af of er bij u iemand is die daar misschien belangstelling voor heeft”. De redactie verzoekt geinteresseerden contact op te nemen met de heer Verschuur via M 06 10461509