De Kloosterkerk: een huis vol symboliek

In de zomermaanden wordt er een serie diensten gehouden over de symboliek van de Kloosterkerk. Veel elementen in het gebouw hebben een diepere betekenis. Sommige springen in het oog, zoals de ramen en het mozaïek in de apostelkapel. Andere zijn minder zichtbaar, zoals de rozetten tegen de zoldering. De eerste dienst (22 mei) ging over het blauwe gewelf dat verwijst naar de hemel. Op 12 juni, als het avondmaal wordt gevierd, zal stil worden gestaan bij de afbeeldingen op de avondmaalstafel. Het Kloosterkerkkoor verleent medewerking aan deze dienst. Twee weken eerder, op 29 mei, klinkt cantate ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ (BWV 20), de eerste koraalcantate die Bach schreef aan het begin van zijn tweede jaar in Leipzig. Op 5 juni zal voorgaan Prof.dr. Martien E. Brinkman uit Bilthoven, emeritus hoogleraar Oecumenische en Interculturele Theologie aan de Vrije Universiteit. Ds. Alex van Ligten is de voorganger op 19 juni.

Zinnige Kost: een maaltijd die te denken geeft

Op dinsdag 7 juni is er weer een bijeenkomst van Zinnige Kost. Er wordt op dit moment naar een spreker gezocht die met zijn of haar inbreng ongetwijfeld een geanimeerd gesprek op gang zal brengen. Sämi Bangerter, onze vaste ‘Kost’-kok, bereidt een heerlijke maaltijd die op zichzelf al de moeite van het komen waard is. Welkom! Je kunt je aanmelden bij ds Rienk Lanooy tot maandagochtend 6 juni, 12.00 uur.

Zomer: werk achter de schermen

Langzamerhand treedt de zomer in. Dat betekent dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan het nieuwe programma dat vanaf eind augustus beschikbaar is. Zo worden er bijvoorbeeld ‘Leken’ gezocht voor de Preek van de Leek in november, inspirerende sprekers voor de Kloosterkerkadacademie, cantates en musici voor de cantatediensten, thema’s voor de diensten en vertellers voor de zondagmiddagen. Straks staat het programma weer op de website en in een handzaam boekje.

Tenslotte

Op 30 en 31 mei zijn de afsluitende twee dagen van de KPV-training die ik het afgelopen jaar met veel plezier en inzet heb gevolgd. Momenteel schrijf ik de afsluitende verslagen. KPV staat voor Klinisch Pastorale Vorming en is bedoeld om de professionaliteit van de predikant te versterken. In vier blokken is zo’n beetje alles wat een predikant doet aan de orde geweest. In ieder blok stond een thema centraal, resp. pastoraat, liturgie, theologie en leiding geven. Naast literatuurstudie en het opfrissen van kennis is er vooral – met en door collega’s – gekeken naar de manier waarop je in je werk staat. Het zijn intensieve en goede weken geweest.
Waar ik een periode van studie afsluit, begint die van mijn collega ds. Margreet Klokke. Van 22 mei tot 26 juni heeft zij studieverlof met daarin nog een weekje vakantie. De vorige twee studieverloven heeft zij besteed aan de opleiding supervisiekunde, waarmee zij zich verder gespecialiseerd heeft in pastoraat. Nu lijkt het haar tijd om zich weer eens ouderwets te verdiepen in de theologie – en wel in de nieuwe en vernieuwende boeken die er op dit gebied verschijnen. Op haar lijstje staan onder andere: John D. Caputo en Gianni Vattimo, ‘After the death of God’, Richard Kearney, ‘Returning tot God after God’ en Rick Benjamins e.a. ‘Liberale theologie’. Ze is van plan om een verhaal te maken over wat het lezen ervan haar oplevert. In het nieuwe seizoen kunt u Margreet dan desgewenst uitnodigen in uw groep of kring.

Met goede groet,

ds Rienk Lanooy