Serie diensten ‘Aan tafel!’

Tussen Pasen en Pinksteren wordt er in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden met het thema ‘Aan ta- fel’. Voor veel mensen is thuis samen eten een belangrijk moment van ontspanning en verbinding. In de kerk aan tafel gaan wordt echter nogal eens als ‘zwaar’ ervaren. De maaltijd van de Heer wordt dan vooral gezien als gedachtenis van Jezus’ sterven. De viering van het avondmaal kent echter nog andere aspecten, die vaak onderbelicht blijven zoals: De dankzegging aan de Vader, de viering van de gemeenschap, het vooruitgrijpen op de komst van het Koninkrijk en de aanroeping van de heilige Geest. In de diensten van 8 en 15 mei zal worden stil gestaan bij deze laatste twee aspecten. Op 8 mei zal er ook werkelijk ‘aan tafel’ worden gegaan en avondmaal worden gevierd.

Op 15 mei is het Pinksteren. Enkele mensen zullen zich die dag verbinden met de christelijke traditie. U vindt hun namen elders in deze nieuwsbrief. Voor hen is dit een feestelijke afsluiting van het volgen van de cursus ‘Abc van de christelijke traditie’. Ook de andere deelnemers aan de cursus zullen op een meer dan gewone manier betrokken zijn bij de dienst. Het Kloosterkerkkoor werkt mee, de kinderen hebben gelijktijdig hun eigen viering in de crypt. Allen welkom!

Zomerdiensten

In de tijd na Pinksteren begint er een nieuwe serie diensten met als thema: ‘De symboliek van de Kloos- terkerk’. Er wordt uitgegaan van de symboliek die aanwezig is in het gebouw. Het koor, de blauwe ‘hemel’, de apostelkapel, de afbeeldingen op de avondmaalstafel en de kansel, de klokken en de medaillons in het plafond. Een serie diensten, die je tot toerist kan maken in je eigen kerk, en toeristen wellicht welkom kan heten in de kerk.

Studieverlof en vakantie

Mijn collega ds. Rienk Lanooy heeft in het afgelopen seizoen studieverlof gehad. Hij heeft de leergang Kli- nisch Pastorale Vorming gevolgd. In mei rondt hij deze opleiding af. In de bestuursvergadering van april zei hij dat het heel goed was geweest.
De afgelopen week hebben we onze agenda’s zo leeg mogelijk gehouden om te kunnen werken aan ons boek over de twee series filosofiediensten die gehouden zijn in deze kerk. Als alles goed gaat komt dit eind september uit, gelijktijdig met een nieuwe serie filosofiediensten.

Ds. Rienk Lanooy heeft vakantie van 1- 8 mei, ik vervang hem waar nodig. Met een hartelijke groet, Ds. Margreet Klokke