Vrijheid en gehoorzaamheid is het onderwerp van een serie diensten in de tijd van Epifanie (tot en met 7 februari). Epifanie betekent zoveel als ‘verschijning’ of ‘manifestatie’: Jezus verschijnt, manifesteert zich na zijn geboorte aan herders en wijzen, aan de schriftgeleerden in de tempel en als volwassen man onder de mensen. In de wijze waarop hij dat doet schuilt een grote vrijheid en tegelijkertijd een diepe verbondenheid met de traditie. Geen tittel of jota wil hij aan de wet van Mozes veranderen, maar tegelijkertijd gaat hij heel anders, namelijk met een grote vrijheid, om met diezelfde wet. Hoe verhouden zich die twee in de Bijbel: vrijheid en gehoorzaamheid? En wat betekent dat voor onze tijd waarin vrijheid als een groot goed wordt gezien, denk bijvoorbeeld aan de demonstraties voor vrijheid van meningsuiting na de aanslag op Charlie Hebdo?

Op 10 januari is er een dienst met doop, op 17 januari met avondmaal en na de dienst van 24 januari zal Kloosterkerk Wereldwijd zich presenteren. Regelmatig wordt er in de Kloosterkerk gecollecteerd voor projecten die Kloosterkerk Wereldwijd ondersteunt, maar waar gaat dat geld nu precies naar toe? Wie daarover meer wil weten krijgt daarover alles te horen op 24 januari. We sluiten de maand januari (31/1) af met een dienst met cantate BWV 14, ‘Wär Gott nicht mit uns diese Zeit’.

Kracht van mensen zonder kinderen

Wat voor de een vanzelfsprekend is en waar h/zij niet over uitgepraat raakt, is voor de ander helemaal niet zo vanzelfsprekend: het ‘hebben’ van kinderen. Voor de één betekent het een diep gemis, voor de ander betekent het vrijheid. En achter deze woorden schuilt soms een verhaal dat niet altijd een gewillig oor vindt. Om die reden is er op 14 januari een avond voor wie hierover wil doorpraten met anderen. De avond staat onder leiding van ds. Margreet Klokke en vindt plaats in de Kloosterkerk (20.15-22.00u).

Theologie en theater met Aus Greidanus

Op 19 januari en 2 februari zijn er twee avonden over Theologie en theater met Aus Greidanus sr., tot voor kort artistiek leider van toneelgroep De Appel. Wie de mens is, in zijn verhouding tot God en de ander, is een vraag die kerk en theater van oudsher dichtbij elkaar brengt. Deze vraag zal aan de hand van toneelteksten en in het licht van Bijbelse verhalen aan de orde komen. Op 19 januari gaat het over de Oudheid, over Zeus, Prometheus en Herakles – De mens als God en op 2 februari over Shakespeare – Hamlet – Ontmaskering van de zoekende mens.

De avonden zijn in de Kloosterkerk en beginnen om 20.15u.

Meer informatie is te vinden op www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/kerk-samenleving-en-cultuur/theologie-en-theater/

Serious Quest

Op 17, 24 en 31 januari tijdens de kerkdienst zullen jeugdpastor Thera Roosenbrand, ds. Margreet Klokke en ik drie bijeenkomsten leiden van Serious Quest. We duiken dan met tieners in de leeftijd van de onderbouw middelbare school in verhalen uit allerlei tradities die gaan over vragen als ‘waar komt het leven vandaan’, ‘wie is de grote verleider en wie de verlosser’ en ‘de gulden regel’. Zit je in de onderbouw van de middelbare school, dan ben je van harte welkom. Opgave is niet nodig

Zinnige Kost en Kloosterkerkacadamie

Graag wijs ik alvast vooruit naar de bijeenkomst van Zinnige Kost op 9 februari (2e dinsdag van de maand) en op de Kloosterkerkacademie die op donderdag 4 februari van start gaat met een lezing over Augustinus door prof.dr. Paul van Geest.

Tenslotte

Op 25 januari begint de derde periode van drie weken (van ma t/m wo) dat ik afwezig ben i.v.m. de training die ik dit jaar volg. Ik ben dan minder beschikbaar en bereikbaar.

Mede namens ds. Margreet Klokke wil ik u graag hartelijk bedanken voor alle goede wensen die we de afgelopen weken ontvingen.

Voor het nieuwe jaar wens ik u: vertrouwen, hoop en veel goede ontmoetingen in de Kloosterkerk.

Ds. Rienk Lanooy