Bij de diensten

Met Driekoningen, 6 januari, begint de tijd van Epifanie. Voorganger op die zondag is prof. Anton Wessels. Hij is emeritus-hoogleraar Godsdienstwetenschappen van de VU met als specialisatie Islam. Op 13 januari, de eerste zondag na Epifanie, is er een dienst met avondmaal, op 20 januari gaat ds. Lowik Schoch voor en op 27 januari klinkt cantate ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ (BWV 3).

In januari begint ook een nieuwe serie diensten onder de titel ‘Je moet er nog van groeien…’ Groei is goed, wordt vaak verondersteld. Een groeiende economie, groeiende kerken en persoonlijke groei doen het goed in de beeldvorming. Als het in de bijbel over groei gaat, gaat het dan ook over dat soort groei of over iets anders? In de tijd van Epifanie staan we vooral stil bij Lukas. Hij vertelt tot tweemaal toe in zijn geboorteverhaal van Jezus dat het kind opgroeit (Lukas 2,40 en 52) en hij bedoelt daar niet zozeer mee dat de jongen in lengte toeneemt. Lukas heeft het over toenemen in wijsheid en genade. Wat voor soort groei is dat en wat betekent dat voor onze kijk op groei?

En verder in januari? – Rouw op je dak, Film en Theologie, Gewoon Bijbellezen

Rouw op je dak

In januari wordt de cursus ‘Rouw op je dak’ gegeven. Op drie woensdagochtenden (16, 23 en 30 januari 2019, 10.15 – 12.00 uur) wordt er in een kleine groep (max. 8 personen) gesproken over wat rouw met een mens kan doen. Aanmelding en nadere informatie, ook over het bijbehorende intakegesprek bij lanooy@kloosterkerk.nl.

Ad van Nieuwpoort met de film ‘Hier ben ik’

Op 17 januari komt ds. Ad van Nieuwpoort ‘zijn’ film ‘Hier ben ik’ laten zien. Daarin wordt een aantal Bloemendalers (de plaats, waar Ad van Nieuwpoort predikant is) gevolgd in hun worsteling met het dagelijks leven. Ook de rol van hun geloof en die van de kerk komen daarin uitgebreid aan bod. Gezien de lengte van de film wordt er om 19.30 uur begonnen. Na afloop van de film is er ruimte voor gesprek met Ad van Nieuwpoort. Kosten € 5,-.

Gewoon Bijbellezen: Handelingen van de apostelen

Op 22 januari (20.15 – 22.00 uur) begint een nieuwe serie ‘Gewoon bijbellezen’. Dit jaar staan de Handelingen van de apostelen centraal. Dit boek is het vervolg op het evangelie dat wordt toegeschreven aan Lukas (wie hij ook was). Waar dat verhaal eindigt in Jeruzalem, beschrijft Lukas in Handelingen, hoe het daarna verder gaat en hoe het verhaal van Jezus de wereld in gaat. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU, zal deze cursus leiden en zijn grote kennis van de tekst en de ‘Umwelt’ zullen ongetwijfeld uitmonden in een verdiepte kennis van dit bijbelboek.

Aanmelden (lanooy@kloosterkerk.nl), voor zover nog niet gedaan, is niet noodzakelijk (kom gerust op het laatste moment binnen!), maar wel prettig om een indruk te krijgen van het aantal deelnemers. Data zijn: 22, 29 januari en 5 en 12 februari.

Tenslotte, de eerste week van januari zijn Jessa van der Vaart en ondergetekende vrij. In het geval van pastorale urgentie (uitvaart) kunt u mailen met het Kerkelijk Bureau. Ook de voicemail van het Kerkelijk Bureau geeft nadere informatie.

Graag wens ik u, mede namens ds. Jessa van der Vaart, heil en zegen voor het nieuwe jaar.

ds. Rienk Lanooy