In het licht van Jesaja

Met cantate ‘Wachet! betet! betet! wachet!’ (BWV 70) wordt het kerkelijk jaar uitgeluid. U hoort wel aan die titel (met uitroeptekens!) dat het daarbij niet gaat om rustig terugblikken op een jaar dat voorbij is. In de bijbelse denkwijze schuilt in het oude altijd weer de opmaat tot een nieuw begin. Daarom gaat het oude kerkelijke jaar naadloos over in de periode van Advent, tijd van verwachting, van waken en uitzien naar de komst van het kind in ons midden. We doen dat deze adventstijd ‘In het licht van Jesaja’. In dat boek speelt de lichtsymboliek een belangrijke rol. Niet toevallig horen gedeelten uit deze profetie van oudsher bij de Advents- en Kersttijd. We sluiten daar deze Advent bij aan. In de kerk is in deze periode werk te zien van Françoise Stoop (1963). Haar abstracte werken zijn geschilderd op jute. Het gaat haar niet in de eerste plaats om perfectie, maar vooral om de impressie die het werk bij de kijker achterlaat, waarbij kleur en de wisseling van kleur onder invloed van het licht een belangrijke rol spelen.

Ds. Pieter Lootsma leidt de dienst met cantate op 25 november. Daaraan vooraf gaat de Minikerkdienst, een dienst op maat voor de allerkleinsten. Op 2 december zal de doop worden bediend aan vijf dopelingen. Het Kloosterkerkkoor werkt mee aan deze eerste dienst van Advent. Op 9 december gaat Jan Greven voor. Diezelfde dag is er ’s avonds een Choral Evensong. Op 16 december, dienst met Avondmaal, worden twee nieuwe ouderling-kerkrentmeesters bevestigd in hun ambt, te weten Yorick Aler en Gerda Hoekstra. Daarmee is het College van kerkrentmeesters weer op volle sterkte. Op 23 december gaat ds. Jan van Aller voor. Die middag om 16.30 uur is ook het kinderkerstfeest, dit jaar (meer dan vorig jaar) helemaal toegespitst op de kinderen.

Willem Visser ’t Hooft bij Zinnige Kost

Op 4 december is er weer Zinnige Kost, een goede maaltijd met een inhoudelijk gespreksonderwerp. Deze keer zal Jurjen Zeilstra, predikant in Hilversum, ons inleiden in het gedachtegoed van Willem Visser ’t Hooft. Jurjen Zeilstra promoveerde onlangs op een biografie van deze voorman in de wereldwijde oecumene, die als een van de weinige Nederlanders ooit de cover van Time sierde. Vanwaar deze dienstbaarheid aan de oecumene en wat gaat er in onze tijd dat oecumene niet hoog meer op de kerkelijke agenda staat, van hem uit?
Ieder welkom bij deze avond, 4 december om 18.30 uur in de crypt. Sämi Bangerter zorgt voor een goede maaltijd. Neem zelf een flesje wijn mee om te delen. Aanmelden is nodig i.v.m. de voorbereidingen van de maaltijd en kan tot maandag 3 december 12.00 uur bij mij via lanooy@kloosterkerk.nl. De kosten zijn € 20,- voor de maaltijd en de spreker.

Choral Evensong

Advent Carols bij kaarslicht! Onder die titel is er op 9 december weer een Choral Evensong in de Kloosterkerk. Geniet van de Engelse koormuziek uit de Adventstijd in de door kaarslicht verlichte kerk. De Evensong wordt gezongen door Vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Daniel Rouwkema. Jan Pieter Lanooy bespeelt het orgel en liturg is ds. Rienk Lanooy.

Rouw op je dak

Ik meld alvast dat in de maand januari de cursus ‘Rouw op je dak’ gegeven wordt. Op drie woensdagochtenden (16, 23 en 30 januari 2019, 10.15 – 12.00 uur) wordt er in een kleine groep (max. 8 personen) gesproken over wat rouw met een mens kan doen. Aanmelding en nadere informatie, ook over het bijbehorende intakegesprek bij lanooy@kloosterkerk.nl.

En verder is er deze komende weken een avond van het Gemeenteplatform op 29 november, op 8 december een concert ter gelegenheid van de 50e sterfdag van de vernieuwende kerkmusicus Siegfried Reda en op 15 december de jaarlijkse kerstmaaltijd, waarover u elders in dit Kloosterkerk Nieuws vast meer informatie vindt.

Ik wens u, mede namens ds. Jessa van der Vaart, een verwachtingsvolle Adventstijd toe!

ds. Rienk Lanooy