Abraham en Sara

De komende weken staan de diensten zoveel als mogelijk in het teken van de wegen, die Abram en Saraï in de verhalen van Genesis gaan. Iemand vroeg: ‘Maar, ze heten toch Abraham en Sara? Dat klopt, maar die namen krijgen ze pas later in het verhaal, om precies te zijn in hoofdstuk 17 (vers 5 en vers 15). In de bijbel staat de naam vaak voor een programma, zo ook bij deze aartsouders – Abram wordt Abraham en dat betekent: Vader van vele volkeren en Saraï wordt Sara: Vorstin.

Op 7 oktober gaat ds. Jilles de Klerk uit Wassenaar voor. Het Kloosterkerkkoor verleent medewerking aan deze dienst. Het zal dan gaan over het tweede deel van Genesis 18, over Sodom en Gomorra. De week erna, dienst met Avondmaal, klinkt het eerste deel van dat verhaal, over Abraham die bezoek krijgt van drie onbekenden. Op die zondag (14 oktober) neemt een aantal jongeren afscheid van de Kinderdiensten. Zij stappen, zoals dat heet, ‘Over de rivier’ om aan te komen in de Jeugdkapel. Ds. Paula van Asselt leidt de dienst op 21 oktober. Ds. Van Asselt is Remonstrants predikant in de de Lokhorstkerk in Leiden (een combinatie van Doopsgezinden en Remonstranten). Op 28 oktober gaat ds. Jan Tom Schneider voor in de dienst met cantate ‘Mache dich, mein Geist, bereit’ (BWV 115), die wordt uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles. Die dag begint de wintertijd, u heeft een uurtje extra die nacht/ochtend!

Op 13 oktober wordt het huwelijk van Welmoet Theresa van der Feltz en Lennart Jan de Winter bevestigd en ingezegend in de Kloosterkerk om 14.30 uur. In deze feestelijke dienst zal ik voorgaan.

Verder in de Kloosterkerk

Graag verwijs ik naar de Aankondigingen verderop in dit KloosterkerkNieuws, in het bijzonder naar de twee bijeenkomsten in het kader van ‘Zin op Zondagmiddag’: op 7 oktober om 16.30 uur organiseert het Kloosterkerk Forum een middagbijeenkomst over het thema ‘Liturgische gemeente’ met Paul Gerretsen, Rienk Lanooy – predikant – , Geerten van de Wetering – organist – en Daniel Rouwkema, cantor. Zij zullen o.l.v. Bob van Meijeren van gedachten wisselen over hun visie op liturgie en in het bijzonder het liturgische karakter van de Kloosterkerk. Een week later is er een Dominicaanse Vesper (zondag 14 oktober om 17.00 uur) met medewerking van Pater Leo Raph. A. de Jong o.p. (Orde van de Predikheren). Het is een vervolg op de vesper, die een jaar geleden werd gehouden toen de Dominicaner Orde contact zocht om in het kader van het Lutherjaar samen een vesper te vieren in en met de Kloosterkerk.

Ik wijs ook alvast vooruit naar de drie thema-avonden van de Kloosterkerk Academie over ethiek. De eerste is op dinsdag 30 oktober a.s. van 20.15 tot 22.00 uur en gaat over Je geld of je geloof …’ , een ironische apologie van monetaire zingeving. Geld dient veel meer dan louter de economie. Het is een sociaal en existentieel medium. Met geld maken wij de wereld tot ons bezit. Betalen is toe-eigenen. Geld geeft macht over de open toekomst. Immanuel Kant beschreef hebzucht, heerszucht en eerzucht als de drie grootste sociale ondeugden. Had hij gelijk? Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk spreekt hierover.
Tijdens de tweede avond op donderdag 8 november a.s. spreken prof. dr. M.C. Cornel en prof. dr. M.A. Smalbrugge over het thema ‘Vragen over het begin van het leven’. Tijdens de derde avond op donderdag 15 november a.s. gaat Prof. Dr. Aad Tibben in op de ‘Voorspellende genetische diagnostiek: een antwoord op onzekerheid?’ Toegang € 5.

Tenslotte

Het is natuurlijk bijzonder jammer dat de jeugdpastor Peter van der Beek ons gaat verlaten en zo snel al. In het ruime jaar dat hij in de Kloosterkerk heeft gewerkt, heeft hij zich met zijn aanstekelijk enthousiasme steeds meer laten gelden in de (kinder)diensten en in alle voorbereidingen met de jeugdouderlingen en de vrijwilligers. Zelf denk ik in het bijzonder en met veel plezier terug aan de Pinksterdienst, waarin we samen het kinderverhaal ‘op het rode kleed’ hielden. Peter kiest nu voor zijn theologiestudie en het werk in Noordwijk. Jammer voor de Kloosterkerk, maar ook heel begrijpelijk! Later dit jaar komt er zeker nog een moment van afscheid nemen
Blij ben ik met de opkomst voor de cursus ABC van de christelijke traditie. We zijn met ruim twintig deelnemers begonnen. Ook Zinnige Kost is met dat aantal van start gegaan. Ik zie er naar uit u te ontmoeten in Kloosterkerkverband!

In de week van 20 – 27 oktober zijn zowel Jessa van der Vaart als ondergetekende met vakantie. Ds Lowik Schoch en ds Klaas Wigboldus zijn bereid om ons te vervangen.

Met hartelijke groet, ook namens ds. Jessa van der Vaart,

ds. Rienk Lanooy