Zondvloed nu! vanaf 22 juni in de Kloosterkerk

Na het vuur en de wind van Pinksteren is nu het woord aan het water, althans vanaf 22 juni. Dan wordt in de Kloosterkerk de fototentoonstelling Zondvloed Nu! geopend. De opening begint om 16.30u. Sprekers zijn Rabbijn Marianne van Praag en Carolien Croon van het Bijbels Museum. Ab van der Touw zal de tentoonstelling openen en – hoe kan het ook anders als het over water gaat – het Haags Matrozenkoor verhoogt de feestvreugde met een muzikale bijdrage.

De voorbereidingen voor de expositie gaan terug naar oktober 2016 toen het Bijbels Museum samenwerking met onder andere de Kloosterkerk zocht. Vanaf dat moment zijn Kunstcommissie en predikanten nauw bij de opzet van het project betrokken: jonge fotografen worden gezocht en zogenaamde verhalenvertellers, die de zondvloedverhalen uit verschillende tradities kunnen duiden, zijn aangetrokken. Zondvloedverhalen zijn immers niet alleen bekend van de Hebreeuwse bijbel en daarmee van het aloude Testament, maar komen in allerlei andere religieuze tradities voor. Tussen kunstenaars en verhalenvertellers zijn vervolgens gesprekken gevoerd in de vorm van lezingen en één op één ontmoetingen. Daarna zijn de fotografen aan de slag gegaan en hebben de verhalenvertellers op schrift gezet wat in hun traditie het zondvloedverhaal voor betekenis heeft. Daaruit zijn prachtige foto’s en een even prachtige catalogus voortgekomen, te zien respectievelijk te koop vanaf 23 juni. Zelf schreef ik een verhaal over het zondvloedverhaal en de rol van de boog daarin; vaak voorgesteld als regenboog, maar de vraag is of die er wel mee bedoeld wordt.

In de diensten deze zomer sta ik soms stil bij deze tentoonstelling. Dat dat een beetje versnipperd zal zijn, is met vakanties, diensten met cantate met hun eigen thematiek en gastpredikanten niet te vermijden. Hoe dan ook zal er in de dienst met doop op 8 juli en in de dienst van 12 augustus aandacht aan worden geschonken.

Naast de foto’s die in de kerk te bezichtigen zijn, zullen drie van de ‘Haagse’ fotografen elk een workshop voorbereiden. Het betreft Ilvy Njiokiktjien (eerste Fotograaf des Vaderlands) op 23 juni, Martijn Fabrie (7 juli) en Bruno van den Elshout (die eerder exposeerde in de Kloosterkerk met ‘New Horizons’) op 25 augustus. Zie voor meer informatie en aanmelding het persbericht elders in dit KloosterkerkNieuws. Voor teksten, foto’s, korte filmpjes over de kunstenaars en verhalenvertellers, zie ook www.bijbelsmuseum.nl/zondvloednudenhaag.

Bij de diensten na Pinksteren

Op 3 juni zal ds. Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal voorgaan. Op 10 juni is er een dienst met Avondmaal en op 17 juni leidt ds. Lowik Schoch de dienst. Op 24 juni is de laatste cantatedienst voor de zomerpauze. Het is de afsluiting van het jubileumseizoen ’55 jaar Bachcantates in de Den Haag’. Dan klinkt de koraalcantate ‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’ (BWV 177) en uitvoerenden zijn, als gebruikelijk, de Residentie Bachsensembles. De folder voor het nieuwe seizoen is dan ook beschikbaar!

Ik wijs alvast vooruit naar de dienst van 8 juli, waarin gedoopt zal worden. U kunt uw kind(eren) bij mij aanmelden. De voorbereidingsavond voor de doopouders is dinsdag 26 juni om 20.30u in de Kloosterkerk.

Tenslotte

Ds. Jessa van der Vaart is van 24 juni t/m 7 juli met vakantie. In die periode neem ik voor haar waar.

Mede namens haar, hartelijke gegroet! – ds. Rienk Lanooy