‘Sta je er nu alleen voor?’ is een veelgestelde vraag sinds ds. Margreet Klokke afscheid heeft genomen. Nu, dat valt reuze mee. Met alle vrijwilligers, kerkgangers, meedenkers, beroepskrachten, onder wie ds. Jessa van der Vaart, die waarneemt in de wijken ‘van Margreet’, vaart het schip van de Kloosterkerk gelukkig verder. Iedereen is belangrijk en tegelijk is niemand onmisbaar. Naar het schijnt, placht paus Johannes XXIII, als de nacht viel, te zeggen: ‘Heer, ik ga nu slapen, het is niet mijn kerk, maar de uwe.’

Het Lutherse leesrooster in de Veertig Dagen en Lukas in de Stille Week

In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen lezen we uit het klassieke leesrooster van de Lutherse traditie. Ds. Klaas Wigboldus, als predikant jarenlang werkzaam in Den Haag en Voorburg, gaat voor op 4 maart. Op 11 maart, zondag ‘Laetare’ (‘Verheugt u’), is er een dienst met Avondmaal. Deze zondag wordt ook wel Klein-Pasen genoemd: midden in de Veertig Dagen gloort er al iets van Pasen aan de horizon. Aan deze dienst werkt het Kloosterkerkkoor mee. ’s Middags om 15.00 uur zal ds. Margreet Klokke verbonden worden aan de Leidse Binnenstadsgemeente; met recht een ‘Laetare’-moment voor de gemeente in Leiden. Ds. Jan Tom Schneider, als predikant verbonden aan de Nederlandse krijgsmacht, leidt de dienst op 18 maart.

Met de dienst van 25 maart, Palmpasen, begint de Stille Week. Het is een dienst met twee gezichten: het begint met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen gaan ons daarin voor. Maar diezelfde intocht is ook de opmaat van een week, waarin het lijden van de Messias centraal staat. Dat lijden klinkt, ook dit jaar, ten volle door in de Johannes Passion van J.S. Bach, die wordt uitgevoerd door de Residentie Bach Ensembles. Een lange dienst, met de nadruk op ‘dienst’ – de Johannes Passion komt terug op de plaats waarvoor ze gecomponeerd is: in de liturgie. De kinderen maken tijdens de dienst palmpaasstokken. Na afloop van de dienst is er koffie en voor wie dat wil een krentenbol.

In de Stille Week volgen we het lijdensverhaal zoals geschreven door Lukas. De Vastengroep komt bijeen op woensdag 28 maart om 19.15 uur. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een vesper om 20.00 uur. Ieder is welkom! Met de dienst met Avondmaal van Witte Donderdag (29 maart 20.00 uur) beginnen de drie dagen van Pasen. Die avond begint er als het ware een doorlopende dienst, die uitmondt in de Paasmorgen. Alles draait om de gedachtenis aan het lijden, sterven en opstanding van de Heer. Op Goede Vrijdag (30 maart 12.30 uur) is er een middaggebed, waarin de kruiswegstaties gevolgd worden. ’s Avonds (20.00 uur) is er een bijzondere passievesper. Daarin wordt het werk ‘The Seven Last Words’, een toonzetting van de zeven kruiswoorden van Jezus door Daan Manneke, ten gehore gebracht door een vocaal ensemble onder leiding van Geerten van de Wetering. In de Paasnacht (31 maart 22.30 uur) wordt de duisternis gebroken door het licht van de nieuwe paaskaars, beeld van het licht van Christus en voorbode van de nieuwe morgen. Ieder is uitgenodigd zijn eigen kaars aan het licht aan te steken en zijn eigen doop te gedenken. In deze dienst zal Peter Davidse zich verbinden met de christelijke traditie door de beaming van zijn eigen doop. De Paasnacht loopt uit op de Paasmorgen (zondag 1 april 10.00 uur), het feest van de verrijzenis. In deze dienst wordt het Avondmaal gevierd. Het Kloosterkerkkoor werkt mee aan de diensten van Witte Donderdag, de Paasnacht en Paasmorgen.

Passie voor de passie

Op zaterdag 17 maart zullen Jos Vermunt, dirigent van de Residentie Bach Ensembles en ondergetekende een workshop houden over de Johannes Passion, die een ruime week later in de dienst zal klinken. We doen dat in het kader en als afsluiting van de serie ‘Bach Binnenstebuiten’ die in dit lustrumseizoen van de diensten met cantate is gehouden. Musicologisch is er de afgelopen keren al veel door Arie Eikelboom en Jos van Veldhoven te berde gebracht. Jos Vermunt en ik zullen vooral ingaan op de huidige praktijk. Wat spreekt ons aan, welke plaats heeft de Passie in de liturgie, en wat is er zo specifiek aan de Johannes Passion?

Joseph Haydn, Sieben Letzten Worte op 18 maart

Niet alleen klinken deze Veertigdagentijd ‘The Seven Last Words’ getoonzet door Daan Manneke. Op zondagmiddag 18 maart om 17.00 uur verzorgen ds. Carel ter Linden en Karin Kuijper een programma, waarin ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn worden uitgevoerd. Karin Kuijper speelt de sonates op de piano en de werken worden afgewisseld met zeven korte overdenkingen van ds. Carel ter Linden over de zeven kruiswoorden, die Jezus volgens de overlevering aan het kruis heeft uitgesproken. Welkom!
De toegang bedraagt € 5,-.

Post-religieuze spiritualiteit bij Zinnige Kost

De laatste bijeenkomst van Zinnige Kost dit seizoen is op 20 maart aanstaande. We laten ons dit seizoen leiden door het boek ‘Heilige onrust’ van Frits de Lange, waarin hij de pelgrimage als metafoor voor nieuwe vormen van spiritualiteit belicht. Deze keer gaat het over ‘Post-religieuze spiritualiteit: aantrekkelijk of niet?’ Veel mensen hebben moeite met de klassieke kijk van religie op de werkelijkheid. Maar ongelovig noemen zij zich niet. Welkom om hierover mee te denken en te praten. De avond begint om 18.30 uur. Aanmelding in verband met het eten (€15,-) is nodig vóór maandag 19 maart 12.00 uur bij lanooy@kloosterkerk.nl

Vastengroep

In de Vastengroep wordt er nagedacht over de betekenis, die de tijd voor Pasen voor je heeft en wordt er gesproken over persoonlijke ervaringen met verschillende wijzen van vasten. De groep komt bijeen op 14 en 28 maart. De gesprekken in de Apostelkapel worden telkens afgesloten met een kort avondgebed.

Choral Evensong

Op 8 april is er om 17.00 uur een Choral Evensong in de Kloosterkerk, Het is de eerste Evensong in een reeks van vier. Het is bijzonder dat deze Evensong wordt gezongen door drie Jongenskoren (Haags Matrozenkoor, Roder Jongenskoor en Martini Jongenskoor Sneek) onder leiding van  Wouter Verhage, met medewerking van Geerten van de Wetering, orgel. Cantor en kenner Daniël Rouwkema schrijft elders in dit Kloosterkerk Nieuws over ontstaan en praktijk van de Evensong. Werkelijk zeer de moeite waard!

Een goede Veertigdagentijd gewenst, ds. Rienk Lanooy

Dank

Wat is er een prachtig afscheid voor mij georganiseerd. Ik geniet nog na van de avond met mooie speeches, zang, muziek en dans en de heerlijke soep aan de feestelijk gedekte tafels. En ik herbeleef de dienst nog met het schitterende orgelspel van Geerten van de Wetering en de ontroerende zang van het Kloosterkerkkoor onder leiding van Daniël Rouwkema. Elke avond lees ik een deel van het Liber Amicorum, en dan komen uw gezichten en verhalen weer bij mij langs. Heel, heel hartelijk dank.

Het ga u goed, adieu!

Ds. Margreet Klokke

 

Ds Nico ter Linden overleden

Op 4 februari werd in Amsterdam afscheid genomen van Nico ter Linden. Hij overleed op de zondag ervoor, 28 januari. Ds. Nico ter Linden was vele jaren predikant in de Westerkerk in Amsterdam, maar ook in de Kloosterkerk had hij vele sporen liggen. Hij was hier van 1962-1965 vicaris bij ds. Kwint. Vaak memoreerde hij hoeveel hij van diens prediking en pastoraat had geleerd. Toen hij in 1995 afscheid nam van de Westerkerk om te gaan werken aan zijn hervertelling van de bijbel in de reeks ‘Het verhaal gaat…’ nam hij alle diensten in de Kloosterkerk over van zijn broer Carel, wiens vrouw toen ernstig ziek was. Later vertelde hij met Paul van Vliet verhalen op zondagmiddag. In het najaar van 2016 was ds Nico ter Linden voor het laatst in de Kloosterkerk om te vertellen over en uit zijn boek ‘En dan nog dit’. Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.

RL

Waarnemend predikant Jessa van der Vaart

De eerste schreden op mijn weg naar het predikantschap zette ik in de Kloosterkerk, in april 2005. Ik werd toen ‘op het rode kleed’ bevestigd als vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk. Dat had ik niet kunnen bedenken toen ik na de middelbare school vol overtuiging aan een studie Nederlands begon! Ik wist heel zeker dat ik ‘iets’ wilde met taal omdat ik hield van lezen en schrijven. Toch kreeg ik op een goed moment het gevoel dat ik iets miste: de studie gaf geen antwoord op mijn levensvragen. Na anderhalf jaar kwam ik op het idee om over te stappen naar Theologie. Een wonderlijk plan – zeker als je bedenkt dat ik in mijn jeugd alleen tijdens vakanties kerken van binnen zag! Deze overstap bleek echter een schot in de roos. Niet alleen vond ik in de Bijbel een nieuw perspectief op mens en wereld, ook werd ik geraakt door het verhaal over de God die mens werd. De grootste stap kwam na mijn studie toen ik besloot predikant te worden. Ik wilde graag invulling geven aan mijn wens om de bijbelse verhalen levend te houden. Dat doe ik tot op de dag van vandaag in de kerk, maar ook graag daarbuiten. Dat ik van april 2005-2008 in de Kloosterkerk langzaam maar zeker in het kerkenwerk kon groeien, was een goed begin! Ik bewaar mooie en vrolijke herinneringen aan de Crypt, ‘De kring van jonge mensen’ en de kinderdiensten. In 2008 werd ik bevestigd als predikant van Vrijburg, een gemeente van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten en van 2013-2017 was ik daarnaast studentenpredikant. Sinds september 2016 ben ik predikant van de Oude Kerk in Amsterdam. Omdat ik daar parttime werk, ben ik tijdelijk beschikbaar voor pastorale vragen in de wijken die ds. Margreet Klokke onder haar hoede had. Aarzelt u niet mij een e-mail te sturen of te bellen! In principe werk ik op woensdagen voor de Kloosterkerk, indien nodig ook op andere dagen. U kunt mij bereiken via jjvandervaart@xs4all.nl of 06-290 78 578, telefonisch spreekuur dinsdag t/m vrijdag 09.00-09.30 uur.

foto: Gerhard van Roon

DIENSTEN IN DE STILLE WEEK

Woensdag 28 maart, 19:15 uur: Vastengroep met aansluitend vesper om 20.00 uur
– ds. Rienk Lanooy

Donderdag 29 naart (Witte Donderdag), 20:00 uur: Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema – ds. Rienk Lanooy

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), 12.30 uur: Middaggebed bij de kruiswegstaties – ds. Rienk Lanooy

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag), 20.00 uur: Passievesper, m.m.v. Vocaal Ensemble o.l.v. Geerten van de Wetering, uitgevoerd wordt ‘The Seven Last Words’, Daan Manneke – ds. Rienk Lanooy

Zaterdag 31 maart (Paasnacht), 22.30 uur: Paasnachtdienst met belijdenis en doopgedachtenis m.m.v. het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema – ds. Rienk Lanooy

Zondag 1 april (Paasmorgen), 10.00 uur: Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema – ds. Rienk Lanooy