Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Vertrek ds Margreet Klokke

Veel staat deze weken in het teken van het naderend afscheid van ds Margreet Klokke. Zoals dat gaat bij een afscheid wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken. Persoonlijk kan ik met buitengewoon veel plezier en dankbaarheid terugzien op ruim acht jaar samenwerking met Margreet: met het oog op de Kloosterkerk brachten we elk onze eigen gedachten, expertise, verwachtingen en geloofservaringen in en dat resulteerde altijd in een goed gesprek, nieuwe ideeën, een ontspannende lach en een conclusie hoe verder te gaan. We deelden wat we lazen, hoorden, zagen, de cursus die we volgden en wat die met ons deed, we spelden de ledenlijst op zoek naar vrijwilligers, dronken talloze liters koffie (Margreet) en thee (Margreet en Rienk) en belden, mailden, appten, twitterden eindeloos. Het was goed.

Op andere niveaus wordt er teruggeblikt én nagedacht over de nabije en verder weg liggende toekomst, en gewerkt aan tijdelijke vervanging in de wijken van Margreet Klokke. Ondertussen is een werkgroep druk bezig om de afscheidsbijeenkomst voor te bereiden die op 3 februari plaatsvindt. U leest daarover meer, elders in dit KloosterkerkNieuws.

Leiderschap en David en een blik op de 40dagentijd

En ondertussen gaan, en dat is goed, de dingen van de Kloosterkerk gewoon verder. De diensten deze weken staan in het teken van de vraag wat leiderschap is en de verhalen van David zijn daarbij de leidraad. Op 4 februari, de dienst dat ds Margreet Klokke afscheid neemt, zal het gaan over David als muzikant. Het Kloosterkerkkoor werkt aan deze dienst mee. De week erop, dienst met Avondmaal, gaat het over David als de sjofele, zwervende koning in spe. Daaraan vooraf gaat de dienst met cantate op 28 januari. Daarin klinkt niet alleen ‘Nun danket alle Gott’ (BWV 192), een (korte) koraalcantate naar het gelijknamige lied, maar er wordt, mede op verzoek van leden uit de Bachensembles in deze cantatedienst ook gedoopt. De naam van de dopelingen treft u elders aan.

Op 18 februari, de eerste zondag van de 40dagentijd, gaat Prof. Martien Brinkman uit Bilthoven voor en de week erop leidt ds Pieter Lootsma de dienst met cantate ‘Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir’ (BWV 131). In principe wordt in de 40dagentijd het klassieke rooster van lezingen uit de Lutherse traditie gevolgd, maar omdat we de komende tijd meer gastpredikanten ontvangen die we vrij laten in hun keuze zal dat leesrooster meer of minder gevolgd worden.

Post-religieuze spiritualiteit bij Zinnige Kost

Graag wijs ik op de bijeenkomst van Zinnige Kost op 30 januari: een goede maaltijd en een goed gesprek versterken elkaar. We laten ons dit seizoen leiden door het boek ‘Heilige onrust’ van Frits de Lange, waarin hij de pelgrimage als metafoor voor nieuwe vormen van spiritualiteit belicht. Deze keer gaat het over ‘Post-religieuze spiritualiteit: aantrekkelijk of niet?’ Veel mensen hebben moeite met de klassieke kijk van religie op de werkelijkheid. Maar ongelovig noemen zij zich niet. Welkom om hierover mee te denken en te praten. De avond begint om 18.30u. Aanmelding i.v.m. het eten (€15,-) is nodig vóór maandag 29 januari 12.00u bij klokke@kloosterkerk.nl

Openbaring van Johannes

Op 1 en 8 februari zijn de twee laatste avonden van de cursus Gewoon Bijbellezen, over de Openbaring van Johannes. Na de eerste twee avonden over het begin van het boek en Openbaring 4/5 zal het op genoemde data resp. gaan over de hoofdstukken 12/13 en over het visioen van een nieuwe hemel en aarde dat het slot van het boek siert.

Wie zit er in de toga?

Op 13 februari is de tweede avond getiteld ‘Wie zit er in de toga’ – een College Tour-achtige avond vooral voor studenten en young professionals waarin Kees Versteegh een van de predikanten en de zaal aan het woord laat om dichterbij de persoon in de toga te komen. Dit keer is ondergetekende aan het woord. Welkom om 20u15 in de Kloosterkerk.

Vastengroep

Op 14 februari, Aswoensdag, is er gelegenheid om stil te staan bij het begin van de 40dagentijd. In deze zog. Vastengroep wordt er nagedacht over de betekenis van deze tijd voor Pasen en gesproken over persoonlijke ervaringen met verschillende wijzen van vasten. De groep komt om de week bijeen en de gesprekken in de Apostelkapel worden afgesloten met een kort avondgebed – meer informatie hier.

Tenslotte, van 24 februari tot 4 maart ben ik met vakantie. Ik sprak hierboven al over vervanging waaraan nu gewerkt wordt. Tegen die tijd zal daarover duidelijkheid zijn.

Met hartelijke groet,

ds Rienk Lanooy