Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Kersttijd 2017
Het kerstfeest in de Kloosterkerk begint dit jaar voor het eerst met een ‘kerstverhalenmiddag’. Deze wordt gehouden op zaterdag 23 december van 16.30 tot 18.00 uur. De middag is voor mensen van alle leeftijden, kinderen zijn nadrukkelijk van harte welkom. Eén van de verhalen is speciaal voor kinderen tot een jaar of 6. Drie (oud)-predikanten van de Kloosterkerk treden op als vertellers; behalve ikzelf ds. Carel ter Linden en ds. Pieter Lootsma. Geerten van de Wetering bespeelt het orgel en begeleidt de bekende kerstliederen, die gezongen zullen worden. Het blazerstrio ‘Vents et Vins’ zorgt voor extra sfeer. Na afloop: warme chocolademelk en rozijnenbrood. Welkom!

De kerstnacht en -morgendienst beginnen respectievelijk om 22.30 uur en om 10.00 uur. Het Residentie Kamerkoor werkt mee in de nachtdienst, het Kloosterkerkkoor in de morgendienst. Het is zaak er op tijd te zijn als u deze feestelijke diensten wilt meemaken!

Oud- en nieuwjaar
Op oudjaar is er ’s morgens een dienst met cantate BWV 190: ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’. ’s Avonds is er een verstilde vesper in de apostelkapel. Op zaterdag 6 januari is er een nieuwjaarsborrel voor alle betrokkenen bij de Kloosterkerk, in het bijzonder de vrijwilligers. Vanaf 16.00 uur is de kerk open! Op zondag 7 januari wordt het nieuwe jaar op een andere manier ingeluid en is er een dienst met ds. Caspar van Dongen, emerituspredikant van de Duinzichtkerk te Den Haag, als voorganger.

Nieuwe serie diensten: ‘Over leiderschap en macht’
In de tijd na kerstmis, de ‘Epifanie’ – dat betekent: ‘verschijning van de Heer’ – wordt er een serie diensten gehouden over leiderschap en macht. Aan welk type leiderschap is er behoefte? Deze vraag brengt in onze tijd menige pen in beweging. Talloze boeken verschijnen over dit thema. De verhalen over de messiaanse koning David, één van de leiders van het volk Israël, werpen daarop hun eigen licht. Zijn koningschap wordt gekenmerkt door hoogte- en dieptepunten, overwinning en nederlaag, intrige en inkeer. Tussen de regels door valt te lezen wat het ware koningschap kenmerkt en wie hieraan heeft voldaan.

Mijn collega ds. Rienk Lanooy bijt de spits af van deze nieuwe serie op 14 januari, in een dienst met avondmaal.

Gewoon bijbellezen
Op donderdag 11 januari om 20.15 uur start de cursus ‘Gewoon bijbellezen’. Dit jaar is gekozen voor ‘De Openbaring van Johannes’. Een bijbelboek vol raadselachtige beeldtaal. Het is dan ook inspiratiebron geweest voor beeldend kunstenaars en musici. Maar wat willen al deze geheimzinnige woorden zeggen? Om de beurt geven ds. Rienk Lanooy en ik leiding aan deze avonden. De data zijn: 11 en 18 januari, 1 en 8 februari. Opgeven kan via klokke@kloosterkerk.nl en lanooy@kloosterkerk.nl

Doopgesprek
Op donderdag 11 januari is er een doopgesprek voor ouders die hun kind willen laten dopen in de cantatedienst van 28 januari. Aanmelden hiervoor kan nog, via lanooy@kloosterkerk.nl.

Gedoopt en hoe nu verder?
Voor alle ouders die in 2017 hun kind(eren) ten doop hebben gehouden, is er op dinsdag 16 januari een ‘terugkomavond’. Ook degenen die al eerder doopouder waren maar de terugkomavond van vorig jaar misten, zijn welkom. De jeugdpastor en de beide dominees geven op deze avond korte workshops, waarin je tips krijgt voor de manier waarop je de christelijke traditie aan je kind(eren) kunt overdragen. Het is fijn om te weten hoeveel mensen er komen, graag opgeven bij lanooy@kloosterkerk.nl en klokke@kloosterkerk.nl

Afscheid
Mijn laatste dienst nadert. Nog maar ruim een maand werk ik in uw midden! Graag besteed ik deze periode zoveel mogelijk aan gesprekken. U doet me een plezier als u me laat weten wanneer u eigenlijk nog een keer met me zou willen praten. Tot nu toe is er ruimte in mijn agenda in januari.

In het stukje van de voorzitter, Sanne ten Bokkel Huinink, leest u over mijn afscheid. Ik vind het ’t fijnste om in één keer afscheid te nemen, met iedereen die er dan bij kan zijn. Dat zal gebeuren in het weekend van 3 en 4 februari. Maar voor die tijd zie ik u ook nog, hoop ik, in en om de Kloosterkerk.

Tenslotte: Ook namens ds. Rienk Lanooy: hartverwarmende kerstdagen gewenst en veel goeds voor 2018!

Met een hartelijke groet! Ds. Margreet Klokke