Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Advent en kerstmis

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.

Dit lied van Huub Oosterhuis (Liedboek 493) is de leidraad voor de komende Adventstijd. Het zingt van het licht dat er zomaar is en in mensen doorbreekt zoals een kind onstuitbaar ter wereld komt. We lezen er gedeelten uit de Profeten bij die ons doen en laten altijd weer tegen het doorbrekende licht van de Tora houden. Ook zij gebruiken vaak het beeld van de geboorte van een kind en de evangelieschrijvers grijpen op die beelden terug als ze vertellen van de geboorte van Jezus. Zo komen er teksten uit Jesaja, Micha en Hosea aan de orde.

Voordat de Adventsperiode begint, wordt het kerkelijke jaar afgesloten. Dat is op zondag 26 november, een dienst met cantate ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’ (BWV 26), waarin het gaat over de vluchtigheid van het bestaan.

Op 3 december wordt er gedoopt, een ‘last-minute’ aanmelding is nog mogelijk! Aan deze eerste adventsdienst werkt het Kloosterkerkkoor mee. Op 17 december is er een dienst met Avondmaal. Op 24 december zijn er twee diensten: ’s ochtends is er de dienst van de 4e advent. Daarin gaat ds Gerard van Es voor, oud-vicaris in de Kloosterkerk. ’s Avonds is er de kerstnachtdienst (aanvang 22.30u). Als ergens het doorbrekende licht symbolisch zichtbaar wordt, dan wel in het doorgeven van de kaarsvlammetjes in deze dienst. We zijn blij dat het Residentie Kamerkoor er zijn medewerking aan wil verlenen. Niet minder blij zijn we dat op kerstmorgen het Kloosterkerkkoor de kerstvreugde mee tot klinken brengt, net als Geerten van de Wetering dat op het orgel in beide diensten doet. Op 31 december sluiten we het oude jaar af met een nieuw lied als ’s ochtends de cantate ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ (BWV 190) klinkt. ’s Avonds is er een vesper om 19.30u. Welkom!

Zinnige Kost

Op 28 november is er weer een bijeenkomst van Zinnige Kost: een goed gesprek bij een goede maaltijd. Na de inleidende avond met Frits de Lange over zijn boek ‘Heilige onrust’, gaan we nu dieper op zijn gedachten in. Ook als je de eerste avond niet hebt meegemaakt, kun je gewoon aansluiten. Aanvang 18.30u en je kunt je opgeven tot maandagmorgen 27 november bij klokke@kloosterkerk.nl of lanooy@kloosterkerk.nl

Preek van de Leek

Na Pia Dijkstra en Franca Treur is op 26 november het woord aan Marco Kroon, majoor en ridder militaire Willemsorde en op 3 december aan Rob de Wijk, veiligheidsdeskundige. Zij zullen vanuit hun eigen kennis en levenservaring in gesprek gaan met een bijbeltekst. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Aanvang 17.00u.

Kerstverhalen

Bij kerstmis horen verhalen, verhalen voor groot en klein. Op zaterdag 23 december zullen er kerstverhalen klinken in de Kloosterkerk. Ze worden verteld door de predikanten Margreet Klokke, Carel ter Linden en Pieter Lootsma. De verhalen worden afgewisseld met bekende kerstliederen die worden opgeluisterd met muziek. Een feestelijk uur, dat zal worden afgesloten met warme chocolademelk en rozijnenbroodjes. Er wordt geen toegang gevraagd, wel is er de gelegenheid om bij vertrek een bijdrage te geven. Welkom!

Kerstmaaltijd

De jaarlijkse kerstmaaltijd zal ook dit jaar plaatsvinden en wel op zaterdag 16 december. Inloop om 17.15u. I.v.m. de inkopen door de kok, dient u zich van te voren aan te melden. Elders in dit KloosterkerkNieuws vindt u er meer informatie over.

Tenslotte

Nu bekend is geworden dat ds Margreet Klokke naar Leiden gaat vertrekken, gaat er vanaf februari/maart veel veranderen in de Kloosterkerk. Dat geldt ook voor mij. Over het hoe en wat moet verder worden nagedacht, maar het is nu al zeker dat ik in Margreet een buitengewoon goede en betrokken collega zal gaan missen, of anders gezegd: dat ik kan terugkijken op ruim acht mooie jaren waarin we samen optrokken. Ook de komende maanden zullen we dat doen, zoals we gewend waren. Daarom mede namens haar: een goede en lichte adventstijd gewenst!

Rienk Lanooy