Een nieuw seizoen – een nieuw jasje voor de activiteitengids!

Afgelopen weekend is De klooster bij u op de mat gevallen. De oude activiteitengids in een nieuw jasje. Het is een magazine geworden, met niet alleen een opsomming van wat er allemaal gebeurt in de Kloosterkerk, maar ook met interviews en artikelen waaraan je kunt aflezen wat de identiteit is van de Kloosterkerk. We wensen u veel leesplezier en hopen dat het magazine nog lang blijft rondzwerven in uw huiskamer. En voor wie niet zo’n lezer is: met De klooster werd er ook een kalendertje meegestuurd, waarop alle activiteiten van het komende seizoen in chronologische volgorde vermeld staan.

Serie diensten in september en oktober: ‘Vijfhonderd jaar later: Protestant in 2017’. 

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Luther – volgens de legende – zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de Rooms Katholieke kerk aan de deur van de slotkapel te Wittenburg nagelde. Dit document is later het begin genoemd van een vernieuwingsbeweging in de kerk: de reformatie. In de diensten van september en oktober wordt er stil gestaan bij een aantal kernbegrippen uit de vele publicaties van Luther die op dit moment verre van vernieuwend klinken: boete, zonde, genade, geloof, vrijheid, presentie van Christus en geweten. Wat betekenen deze woorden vandaag? Missen we ze, als we ze niet meer gebruiken? Daarover gaat het in de serie diensten die op 3 september begint.

De Kloosterkerkacademie van dit najaar sluit erbij aan. Vier hoogleraren van de VU in Amsterdam geven dan college over de doorwerking van Luthers gedachtengoed tot in deze tijd.  Maar daarover in een volgende Nieuwsbrief meer – de academie begint pas op 19 oktober.

Open kerk

In september is de kerk open op zondag 3 september, tijdens het Uitfestival, en op 9 en 10 september, tijdens de Open Monumentendagen. Op al die dagen is er een aantrekkelijk programma – er wordt gemusiceerd en er wordt een liturgische rondleiding gegeven. Er is een groot aantal vrijwilligers die deze openstelling mogelijk maakt. Wie hier een volgend jaar ook graag bij wil helpen kan zich aanmelden bij kerkwacht@kloosterkerk.nl!

September: Twee cursussen. 

Twee cursussen, die dit seizoen in de Kloosterkerk gegeven worden, beginnen al in september:

  • Het ABC van de christelijke traditie. Deze cursus bestaat uit 16 woensdagavonden, die geleid worden door de beide predikanten. Voor kerstmis lopen we met zevenmijlslaarzen door de bijbel: Wat is het voor een boek? Hoe lees je het? Wat voor literatuursoorten zijn er? En na kerstmis staan we stil bij alle grote vragen van de traditie: Wat is geloven, hoe laat de Eeuwige zich kennen, wie is Jezus, ervaar je iets van de Geest, bestaat er zoiets als christelijke ethiek, wat is bidden, hoe zit de liturgie van de kerkdienst in elkaar? Aan de cursus doen tot nu toe elk jaar rond de 20 deelnemers mee van 20 tot 80 jaar (en soms zelfs nog iets ouder). Er wordt geen kennis verondersteld, alleen belangstelling. Deelname levert niet alleen nieuwe inzichten op, maar maakt ook dat je nieuwe mensen leert kennen in de kerk. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 22 september om 20.15 uur. Opgave bij de predikanten. Welkom!
  • Op jezelf na een scheiding. Drie avonden voor mensen die net gescheiden zijn en de draad van hun leven weer proberen op te pakken. Op de donderdagen 14 en 21 september en 5 oktober. Nadere informatie en opgave bij klokke@kloosterkerk.nl.

Studieverlof

Nadat ds. Rienk Lanooy in het afgelopen seizoen zijn studieverlof heeft besteed aan Dag Hammerskjöld en zijn verhouding tot Albert Schweizer, ben ik het komende seizoen aan de beurt om verlof op te nemen. Normaal gesproken doen we dat in de maand juni. In dit geval zal ik door het jaar heen losse dagen opnemen. Waarom? Omdat ik mij nog verder in het pastoraat wil specialiseren door het volgen van de opleiding tot pastoraal supervisor. Dit is een vervolg op de opleiding tot supervisor, die ik in juni 2014 afrondde. Hij wordt gegeven door drs. Hennie Kievit en prof. dr. Hetty Zock op Zon en Schild in Amersfoort op 11 vrijdagen tussen 22 september 2017 en 13 april 2018. Ter voorbereiding op de lesdagen moet er steeds literatuur gelezen worden.

Om de cursus te kunnen volgen en de literatuur bij te houden zal ik niet altijd op mijn post zijn – u merkt dit vanzelf als u mij belt of een e-mail stuurt. Ik verheug me erop en verwacht het geleerde direct te kunnen toepassen in mijn werk in de gemeente.

Met een hartelijke groet,

Ds. Margreet Klokke