In de zomertijd verwelkomen we een aantal gastpredikanten. Mw Barbara de Beaufort gaat 23 juli voor. Op 6 augustus zal ds Carel ter Linden voorgaan en op 20 augustus prof.dr. Martien E. Brinkman, emeritus hoogleraar aan de VU. In de tussenliggende zondagen is ds Margreet Klokke de voorganger.

Energiek
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe jaarprogramma. Zo weet ik dat het Kloosterkerkforum en de Preek van de Leekcommissie bezig zijn om de laatste open eindjes af te sluiten. Ook deelname aan het Haags Uitfestival en de Open Monumentendag, begin september is in volle voorbereiding. De kerkwachten verwelkomen bezoekers die voor de kerk en voor het werk van Barbara Broekman komen en de pauzeconcerten gaan gewoon door met orgelconcerten op woensdag 2 augustus (Darko Pleli, Wenen), woensdag 16 augustus (Sander van den Houten, Kampen) en woensdag 30 augustus 2017 (Geerten van de Wetering).

Blij zijn we met de komst van een nieuwe jeugdwerker en een nieuwe jeugdouderling. Peter van der Beek zal deze zomer zijn opwachting maken als opvolger van Thera Roosenbrandt-Aarnoudse. Hij zal zich in een latere editie van Kloosterkerknieuws vast gaan voorstellen. Marchien Holtrop is bereid gevonden om jeugdouderling te worden. Met deze nieuwe krachten kan het jeugdwerk in de Kloosterkerk energiek van start gaan in het komende seizoen

Schweitzer
Mijn studieverlof is afgerond. In juni werkte ik thuis en in de bibliotheek en begin juli was ik een week in de Elzas voor een conferentie over het gedachtengoed van Albert Schweitzer. Voor de oudere generatie is Schweitzer (1875 – 1965) een bekende persoonlijkheid, niet zelden omgeven met een ‘geur van heiligheid’ om het zo maar te zeggen. Maar hij was ook gewoon kind van zijn tijd, beïnvloed door de filosofie van Immanuël Kant en vertrouwd met het werk van Goethe en Steiner. Mijn bijdrage bestond uit de presentatie van een paper over de invloed van Schweitzer op Dag Hammarskjöld. Beiden staan bekend om hun mystieke inslag én hun maatschappelijke inzet, Schweitzer in Lambarene en Hammarskjöld als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in de jaren ’50. Ik zal er later nog eens wat uitgebreider op terugkomen in de kolommen van dit Kloosterkerk Nieuws en natuurlijk ben ik bereid om er een verhaal over te houden (in oud-ABC-groepen of elders). Laat dat gerust aan me weten.

Vanaf 24 juli ben ik afwezig i.v.m. mijn vakantie die duurt t/m 20 augustus. Ds Margreet Klokke is in die periode weer aanwezig en ze vervangt mij waar dat nodig is.
Graag wens ik u allen een goede zomertijd.

ds Rienk Lanooy