Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Serie diensten in de zomer

Niemand kan erom heen: ‘Barbara Broekman kleedt de kerk’, deze zomer. Er ligt een enorm geweven tapijt van de beeldend kunstenares in de wandelruimte, er hangen drie grote doeken van haar aan de witte muur en er staan nog enkele kleinere werken op de achterwand van de kerk. Thema’s die in haar kunst aan de orde komen zijn: ‘Goed en kwaad’, ‘Mijn stad’ en ‘Faith’. Het ligt dan ook voor de hand, de expositie in gesprek te brengen met de bijbel. Deze zomer zal er, wanneer een van de ‘eigen’ predikanten voorgaat, in de diensten telkens een kunstwerk het uitgangspunt zijn van de dienst.

Seizoen 2017-2018: een tipje van de sluier

Het nieuwe seizoen staat in de steigers, de voorbereiding bevindt zich in de afrondende fase.
Wat voor nieuwe series diensten kunt u verwachten? Ik noem er twee. In september en oktober zal er in brede kring aandacht zijn voor 500 jaar reformatie. Wij houden dan een serie diensten over de actualiteit van typisch protestantse begrippen als geloof, genade, zonde en vrijheid. De Kloosterkerkacademie, die ongeveer gelijktijdig gehouden wordt, zal hierbij aansluiten! In de tijd na Pasen komt er een serie diensten ‘Opgestaan en hoe nu verder?’ het zal onze vierde serie ‘(S)Preken over filosofen’ worden. Deze keer laten we ons inspireren door hedendaagse levenskunst-filosofen.

Wat voor cursussen en groepen kunt u verwachten? Ik noem er drie. Voor studenten en Young professionals komen er twee avonden met de naam ‘Wie zit er in de toga?’ Op college-tour-achtige wijze kunnen er dan uiteenlopende vragen gesteld worden aan de Kloosterkerkdominees. In de tweede plaats komen er dit seizoen opnieuw vier ‘Zinnige Kost’-avonden, dit keer zullen de avonden openstaan voor mensen van alle leeftijden. Leidraad wordt het nieuwe boek van Frits de Lange ‘Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie’. De eerste keer, 31 oktober, is hij zelf onze tafelheer. We hebben dan wel te minste 50 gasten nodig, dus geef u vast op bij klokke@kloosterkerk.nl of lanooy@kloosterkerk.nl!
Tenslotte komt er dit jaar naast de vaste cursus ‘Rouw op je dak’ een groep ‘Op jezelf na een scheiding’. Deze begint al in september, vandaar dat ik deze hier vast noem. In die maand begint ook de cursus ‘ABC van de christelijke traditie’. In de loop van augustus komt het hele nieuwe programma op onze website www.kloosterkerk.nl

Vakantie, studieverlof en vervanging

Ds. Rienk Lanooy en ik zijn beurtelings met vakantie en vervangen elkaar over en weer. Ik ben afwezig van 25 juni tot 23 juli, hij is met vakantie van 23 juli tot 20 augustus. Rienk heeft bovendien nog een vierde studieverlofweek van 6 t/m 12 juli, als hij een congres bijwoont in Frankrijk over Albert Schweitzer. In die week worden wij waar nodig vervangen door ds. Gerard van Es, oud-vicaris van de Kloosterkerk (gerard@vanes.eu).

Een goede zomer gewenst, hartelijke groet, ds. Margreet Klokke