Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Pinksteren en zomertijd

We naderen het einde van de Paastijd. Komende zondag, 4 juni, is het de 50e paasdag, Pinksteren. De liturgische kleur is rood, kleur van de Geest. Zeven mensen die de ABC-cursus hebben gevolgd zullen zich in deze dienst verbinden met de christelijke traditie. Zij doen dat door hun doop te beamen of gedoopt te worden. Hun namen treft u elders aan in dit Kloosterkerk Nieuws. Een feestelijke dienst dus waaraan ook het Kloosterkerkkoor meewerkt.

In de twee weken daarop volgend gaan resp. ds Jilles de Klerk uit Wassenaar (dienst met avondmaal) en ds Mirjam Elbers uit Bloemendaal voor. De laatste dienst met cantate dit seizoen zal op 25 juni zijn. Dan klinkt ‘Ach Herr, mich armen Sünder’ (BWV 135), uitgevoerd door het Residentie Kamerkoor en Residentie Bachorkest. Op 2 juli wordt er in de dienst gedoopt. Er is al een aantal aanmeldingen, maar dopelingen zijn nog welkom. Het gesprek met de doopouders vindt plaats op dinsdagavond 20 juni in de Kloosterkerk.

De Kloosterkerk gekleed

Voor het eerst sinds vele jaren zal er dit jaar geen kunst te zien zijn op het Lange Voorhout in het kader van Den Haag Sculptuur. Jammer, maar de kunstcommissie van de Kloosterkerk heeft niet stilgezeten en er voor gezorgd dat er toch kunst te zien is in de kerk. En wat voor kunst! Vanaf 6 juni hangt, staat en en ligt er werk van de bekende beeldend kunstenaar Barbara Broekman. Zie elders dit Kloosterkerk Nieuws voor meer informatie.

Choral Evensong in de Kloosterkerk

Op 11 juni is er, ook voor het eerst, een Choral Evensong in de Kloosterkerk. We sluiten daarmee het eerste seizoen ‘Zin op Zondagmiddag’ af. De Leidse Cantorij die deze traditie in de Hooglandse kerk een aantal jaren geleden initieerde is het gastkoor in deze dienst. Een Evensong is een avondgebed uit de Anglicaanse traditie waarin de liturgie grotendeels gezongen wordt door het koor. Maar er is muzikaal gesproken ook ruimte voor de kerkganger in het meezingen van een aantal hymns. We denken dat deze traditie goed past in de Kloosterkerk, niet alleen als grote kerk in de binnenstad van Den Haag, maar ook omdat haar liturgische praktijk (en die van haar voorloper de Duinoordkerk) sterk gekleurd is door de Anglicaanse traditie.

Van harte welkom!

…en verder…

Verder wijs ik u graag op de gemeenteavond (Platform Kloosterkerk) op 8 juni (20.00u) waar u van harte voor bent uitgenodigd. Er wordt verslag gaan van de financiën en Geerten van de Wetering loodst u door het Liedboek door een aantal liederen toe te lichten en met/voor u te zingen. Zijn verzoek is om, mocht u in het bezit zijn van een Liedboek, dat dan mee te nemen. Er wordt ook gezorgd voor kopieën.

Op 25 juni is er voorafgaand aan de cantatedienst weer een Minikerkdienst (9.30u) voor de allerkleinsten. Thema is ‘Muziek in de kerk’. Aansluitend kunt u de Dienst met cantate bijwonen. Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het nieuwe jaarprogramma: leesroosters worden samengesteld, sprekers uitgenodigd, thema’s bedacht. Het zal zoals gebruikelijk een mix zijn van vaste en van nieuwe onderdelen.

Tenslotte feliciteren we Dick van Woerkom van harte met zijn 25jarig jubileum als koster van de Kloosterkerk!

Studieverlof

Van 29 mei tot 18 juni heb ik studieverlof. Ik zal me de komende drie weken verder verdiepen in de moderne mystiek van Dag Hammarskjöld en een van zijn inspiratoren Albert Schweitzer. Mijn vierde week studieverlof neem ik in juli op als ik deelneem aan een conferentie over Schweitzer in zijn geboortestreek, de Elzas.

Ds Margreet Klokke heeft vakantie vanaf 26 juni t/m 23 juli.

We vervangen elkaar in deze perioden van afwezigheid.

Met hartelijke groet!

Ds Rienk Lanooy