Advent aan de horizon.
Het einde van het kerkelijk jaar nadert en daarmee ook de serie ‘Over geluk gesproken’. Nog twee keer vormen de zaligsprekingen het hart van de dienst. In de oogstdienst met avondmaal op 15 november gaat het om de tekst ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden’. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, staat de tekst ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ centraal. In deze dienst vindt het sobere ritueel van de vergeving plaats.Me dunkt: je kunt een jaar minder afsluiten. Wie er behoefte aan heeft, kan voorafgaande aan deze dienst om een gesprek vragen met één van ons.

Op 15 november worden na de dienst de vrijwilligers in het zonnetje gezet en op 22 november is er na de dienst een bijeenkomst voor nieuwe leden.

Op 29 november zet de Adventsperiode feestelijk in met cantate 61 ‘Nun komm, der Heiden Heiland’. Voorganger is ds Pieter Lootsma. Aan de hand van de lichtsymboliek in de psalmen (Psalm 19 en 36 op resp. 6 en 13 december) bereiden wij ons voor op de geboorte van Christus, ‘het licht der wereld’. Bijzonder is de daarbij behorende expositie met werken van Bruno van den Elshout. Onder de titel ‘New Horizons’ publiceerde hij eind vorig jaar een boek met foto’s die hij nam vanaf een vast punt op het dak van een hotel in Kijkduin. Met een automatische installatie werd daar een jaar lang ieder uur een foto van de horizon gemaakt. Het resultaat is een fascinerend schouwspel van licht, lucht en zee, die zich telkens opnieuw tot elkaar verhouden (www.newhorizonsahead.nl). In de adventstijd zullen vier (van de bijna 9000 (!)) foto’s in de kerk te zien zijn. Iedere zondag komt er één bij. Het is Bruno van den Elshouts bedoeling om bij deze diensten aanwezig te zijn. Naderhand kunt u met hem in gesprek. Op 20 december, als alle vier de werken zichtbaar zijn, zal hij voor wie wil, na de dienst een toelichting geven op zijn project.

Preek van de Leek onderweg
Ondertussen is de serie Preek van de Leek onderweg. Jeroen van der Veer trok veel belangstelling en maakte de tongen los n.a.v. zijn beschouwingen bij het lijdensevangelie. Rosita Steenbeek maakte 8 november haar opwachting. Op 15 november gaat Jan Pronk, oud-minister, voor. Hij zal aan de hand van teksten uit Exodus, Numeri en Lukas zijn gedachten laten gaan over het thema ‘Vreemdelingen in de stad van de vrede’. Tenslotte gaat Farah Karimi voor (22 november). Zij is directeur van Oxfam Novib. Niet verwonderlijk, dus, dat zij zal spreken, ook vanuit haar islamitische achtergrond, over vragen van vrede en recht. De Preek van de Leek vindt plaats in de Kloosterkerk, telkens van 17.00 – 18.00 uur met naderhand gelegenheid om na te praten. De toegang is vrij, wel is er een collecte (www.preekvandeleekdenhaag.nl).

Zinnige Kost
De eerste Zinnige Kost voor dertigers, veertigers en vijftigers kende een grote opkomst – met ruim dertig mensen werd er in de crypt gegeten en ondertussen gepraat over het boekje Geloven tegen beter weten in van Wil van den Bercken. De schrijver was zelf aanwezig als onze tafelheer. Op 1 december zal de tweede avond plaats vinden. Het zinnige gesprek bij een heerlijke maaltijd (gemaakt door Sämi Bangerter) zal aanknopen bij het boekje van Claudia de Breij dat pas is verschenen, ‘Neem een geit, levenskunst voor gevorderden’. De vraag die mee zal spelen is: ‘En wat is christelijke levenskunst voor jou?’ Opgave kan tot maandag 30 november 12.00 uur bij klokke@kloosterkerk.nl

Verhalenvertellers… met Alexander Münninghoff
Na Naëma Tahir is Alexander Münninghoff de tweede in de rij van verhalenvertellers. Hij zal op zondagmiddag 13 december verhalen vertellen over de Russische ziel. Münninghoff is geen onbekende in het Haagse. In 2014 publiceerde hij een kroniek van zijn familiegeschiedenis onder de titel De stamhouder. Voor dat boek ontving hij onlangs de Libris Geschiedenis Prijs. De muziek wordt verzorgd door Janine de Leeuw en Karin Kuijper, Zij spelen uit de Six Pièces, opus 11, van Rachmaninoff (piano vierhandig) (www.kloosterkerk.nl/ankers/inspiratie/kerk-samenleving-en-cultuur/activiteiten-kloosterkerkforum).

Tenslotte
Graag verwijs ik ook naar de tweejaarlijkse Verkoping op 28 november.
Op 23 november begin ik aan het tweede blok van drie weken van drie dagen van de Klinisch Pastorale Vorming. Ik ben dan minder beschikbaar dan gewoonlijk. Ds Margreet Klokke neemt, waar nodig, mijn taken waar.
Met een hartelijke groet, ds Rienk Lanooy