Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Nieuwe serie diensten: De mystiek van het Johannesevangelie.

‘Dan zul je begrijpen dat ik (Jezus) in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben’. Deze zin kan alleen maar uit het evangelie naar Johannes komen. Hij is de mysticus onder de evangelisten. Geloven is voor hem een vertrouwensvolle en intieme relatie tussen God en mens. Hij verwijst geregeld naar eenheidservaringen als de bovenstaande.
Tot voor kort was de theologie nog wars van ervaring als het ging om geloven. Dat had te maken met de Tweede Wereldoorlog en de belangrijke rol die gevoel speelde in het nationaal socialisme. ‘Gevoelens’, zei men, denkend aan alle enthousiaste mensen die op de been kwamen voor Hitler, ‘die kon je niet vertrouwen’. Ook religieuze gevoelens niet. Hoe mooi ze misschien ook waren, je kon er niet van uit gaan dat ze ‘uit God’ waren. Alleen het woord had openbaringskracht. De Zwitserse theoloog Karl Barth was een zegsman van deze gedachtegang.
De laatste tijd is dat veranderd. Op dit moment is er weer ruimte voor ervaring in de theologie. Mystici als Simone Weil, Dag Hammerskjöld en Etty Hillesum krijgen ineens alle aandacht. Dit is dan ook het moment voor een nadere verkenning van de mystiek van de vierde evangelist. Tussen Pasen en Pinksteren lezen we intrigerende teksten als de bovenstaande: ‘dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben…’

Nieuwe vacatures

Het bestuur van de Kloosterkerk heeft allerlei plannen om de balans van uitgaven en inkomsten in de loop van 2017 en 2018 te verbeteren. Tot nog toe is het met de financiële kant van kerk zijn altijd vanzelf gegaan. Maar nu is het ook in de Kloosterkerk nodig om creatief te worden. Er zijn allerlei mogelijkheden die nog niet benut zijn. Ideeën genoeg, het ontbreekt alleen aan mensen die hun schouders onder de plannen willen zetten. Binnenkort zullen er allerlei nieuwe vacatures op de website komen. Wanneer u zin hebt in zo’n opbouwende taak, laat het ons weten!

Zinnige Kost voor dertigers, veertigers en vijftigers

Op dinsdag 23 mei is er weer Zinnige Kost voor mensen tussen dertig en zestig jaar. Onze tafelheer is ds. Jan Offringa. Samen met een aantal andere theologen schreef hij vorig jaar het boek ‘Liberale theologie’. In dit boek sluiten de schrijvers zich aan bij een wereldwijde religieuze beweging, die de wetenschappelijke ontwikkelingen van de vorige eeuw, de kritiek van Nietzsche op geloof en een keerpunt in de geschiedenis als ‘Auschwitz’ in zich heeft opgenomen. Op 23 mei zal hij tijdens de heerlijke vegetarische maaltijd, gekookt door Sämi Bangerter, het gesprek onder de disgenoten over dit thema aanjagen. Ds. Jan Offringa is predikant in Kesteren en publiceerde meerdere boeken, o.a. ook ‘God is niet te vangen’, samen met Bert Altena. Welkom! De maaltijd kost 15 euro. Opgave is mogelijk tot maandag 22 mei 12.00 uur bij klokke@kloosterkerk.nl

Dank
Na het overlijden van mijn vader op 20 april jl hebben mijn familie en ik ontzettend veel kaartjes en brieven gekregen met zorgvuldig gekozen woorden. Ik heb het als bijzonder ervaren om dit mee te maken. Dank!

Met een hartelijke groet, ds. Margreet Klokke

Ds. Margreet Klokke