Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

We staan aan de vooravond van de Stille Week, het hart van het kerkelijk jaar. We volgen dit jaar het evangelie naar Markus. Zijn evangelie wordt wel gekenmerkt als ‘een lijdensverhaal met een uitvoerige inleiding’, omdat hij van alle evangelisten misschien wel het meeste oog heeft voor de lijdende Christus. Met de dienst van Palmpasen (9 april) wordt de toon gezet: ‘Heden hosanna, morgen kruisigt hem!’ In deze dienst verbeelden de kinderen de intocht en maken zij hun palmpaasstokken. Er wordt op veel kinderen gerekend, ze zijn van harte welkom! ’s Middags is er om 17.00u gelegenheid tot stille tijd, geconcentreerde aandacht op de week die komt.

De Vastengroep komt bijeen op woensdag 12 april, om 19.15u op het koor van de kerk. Met de dienst van Witte Donderdag  (13 april, 20.00u) begint het ‘Triduum’, de drie dagen van Pasen. Samen vormen zij de ene, doorlopende dienst waarin de gedachtenis aan het lijden, sterven en opstanding plaatsvindt. Het avondmaal wordt aan tafels gevierd in het koor, de lofzang klinkt weer, de kleur is wit: Jezus viert met zijn vrienden de paasmaaltijd, feest van de uittocht uit Egypte. Pas aan het eind van de dienst verschiet de dienst van kleur: het is zijn laatste avondmaal. Op Goede Vrijdag is er om 12.30u een middaggebed. In deze dienst zullen kruiswegstaties worden gedanst in de wandelruimte van de kerk. Van een aantal jaren geleden herinner ik mij hoe indrukwekkend het was toen het verhaal van Goede Vrijdag in dansvorm verbeeld werd. Van harte aanbevolen. Op de avond van Goede Vrijdag (20.00u) wordt het Triduum vervolgd: in een sobere dienst zal de Passie naar de beschrijving van Markus worden gelezen. In de Paasnacht (zaterdag 15 april, 22.30u) wordt de duisternis gebroken door het licht van de nieuwe paaskaars, beeld van het licht van Christus en voorbode van de nieuwe morgen. Ieder kan zijn eigen kaars aan het licht aansteken. In deze nacht kan wie eens gedoopt is, zijn of haar eigen doop gedenken. De Paasnacht loopt uit op de Paasmorgen (zondag 16 april 10.00u), het feest van de verrijzenis. In deze dienst wordt het avondmaal gevierd. Het Kloosterkerkkoor werkt mee aan de diensten van Witte Donderdag, de Paasnacht en Paasmorgen.

Op 23 april gaat ds Pieter Lootsma voor, oud-predikant van de Kloosterkerk en op de laatste zondag van de maand klinkt cantate ‘Halt im Gedächtnis Jesum Christ’ (BWV 67), uitgevoerd door het Residentie Bachkoor en het Residentie Bachorkest.

Jan Hage in de Kloosterkerk

Op dinsdag 18 april (Kloosterkerk, 20.15u) houdt Jan Hage, oud-organist van de Kloosterkerk, een lezing onder de titel ‘Muziek als missie: een Luthers geluid in een Calvinistische wereld’. Vorig jaar promoveerde hij op dit onderwerp, in het bijzonder op de rol die kerkmusicus Willem Mudde in de loop van de 20e eeuw speelde bij de vernieuwing van de Nederlandse kerkmuziek. Jan Hage is niet alleen een begenadigd organist maar ook een boeiend verteller. Van harte welkom!

Boekpresentatie

Ds Margreet Klokke zal op 26 april om 16.00u in het Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61 A in Amsterdam, het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek  Het mozaïek, Den Haag in de oorlogsjaren. Het is de vertaling van het eerder in het Engels uitgegeven boek van de hand van Gilbert Creutzberg, zoon van de eerste predikant van de Duinoordkerk, waaruit de gemeente van de Kloosterkerk is voortgekomen. Meer informatie over het boek en aanmelding voor deze presentatie vindt u op www.conserve.nl.

Verder wijs ik op de bevestiging van Willem Jansen, die Joline van Poppel opvolgt als studentenpredikant in Den Haag. Hij wordt op 23 april om 14.00u verbonden met de Protestantse Gemeente Den Haag in een dienst in de Lukaskerk. Diezelfde middag vindt om 16.00u de herdenking van de Jom Hasjoa plaatgs in de Kloosterkerk (http://jomhasjoadenhaag.weebly.com).

Tenslotte: de voorjaarsverkoping is op 6 mei. Margreet Klokke is in de week die daaraan voorafgaat  (30 april-7 mei) afwezig i.v.m. vakantie en dat geldt voor mij ook, maar dan van 23-30 april).

Goede paastijd!

ds. Rienk Lanooy