Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

40-dagentijd in de Kloosterkerk

Op 1 maart is de 40-dagentijd begonnen, de voorbereidingstijd op het Paasfeest. In de Kloosterkerk zijn er in deze periode verschillende bijzondere activiteiten. Allereerst begint er op 12 maart een nieuwe serie diensten. Maar er is ook een vastengroep en een meditatiegroep. Welkom, bij al deze activiteiten. En bovendien is er elke zondag ‘Zin op zondagmiddag’, een extra gelegenheid tot bezinning en verstilling om 17.00 uur!

Nieuwe serie diensten: De spiritualiteit van het gewone leven.

In de voorbereidingstijd op het Paasfeest, de zogenaamde 40-dagentijd, wordt er in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden met het thema ‘De spiritualiteit van het gewone leven’. Er wordt elke zondag stil gestaan bij een werkwoord, bij een manier van doen waarin je je spiritualiteit gestalte kunt geven – bidden, werken, zorgen, leren en lezen. Hiermee sluiten we aan bij wat een antropologe pas geleden schreef in de NRC: ‘religie is vooral iets wat mensen doen’. Een verfrissende uitspraak vonden we dat. Je kunt het idee hebben dat je tijd nodig hebt om na te denken over wat je gelooft. Terwijl je vertrouwen misschien wel meer gevoed wordt als je gewoon iets gaat doen.

Vastengroep

Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Veel mensen weten uit ervaring dat het zinvol kan zijn om in deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel, tijd, gebed en aandacht. Zo komen ze – voor even – los van hun routine en gewoonten. Ze kiezen daarvoor hun eigen vorm. Op een aantal woensdagavonden in de tijd voor Pasen lezen de deelnemers aan de vastengroep een bijbelgedeelte dat bij deze periode past. In onderling gesprek verbinden zij dat met de persoonlijke ervaringen die ze opdoen in deze periode. De bijeenkomsten worden afgesloten met een korte vesper. De begeleiding berust bij ds. Rienk Lanooy, de data zijn: (1), 15 en 29 maart en 12 april.

Meditatiegroep

Veel mensen hebben behoefte aan verstilling. Maar het kan lastig zijn om daar thuis zelf tijd voor te nemen. Het is gemakkelijker om de aandacht te richten, wanneer je dat gezamenlijk doet. Bovendien is het goed om af en toe eens een nieuwe vorm aangereikt te krijgen.
Dit jaar vindt de meditatiecursus plaats in de 40-dagentijd voor Pasen. Er zullen ontspannings- en concentratieoefeningen worden gedaan, maar elke keer ook worden gemediteerd over een psalm die bij de 40-dagentijd hoort. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een serie ansichtkaarten met aquarellen van Roeli Willekes over deze psalmen. Deze kunnen ter plekke worden verkregen en kosten 4 euro. De data zijn: (2), 16 en 29 maart.
Er is nog plaats voor 4 à 5 deelnemers, opgeven kan bij mij via klokke@kloosterkerk.nl.

Zin op zondagmiddag

In de 40-dagentijd voor Pasen is de kerk elke zondag niet alleen om 10.00 uur, maar ook om 17.00 uur open. Er is dan een heel ander aanbod – geen gebruikelijke kerkdienst met liederen, gebeden, schriftlezingen en een preek. Op vier van de zes zondagen is er een stiltevesper. Er wordt bij elkaar gekomen, gedurende een half uur, in het koor van de kerk of de jeugdkapel. Er ligt een tekst klaar, waar je over kunt mediteren als je wilt. Er is gelegenheid om een kaars aan te steken.
Op 12 maart is er een Gregoriaanse Vesper, hierin wordt er meegewerkt door het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst. En op 26 maart komt pianiste Jacqueline van der Zee uit Deventer naar Den Haag met haar muzikale lezing ‘Etty Hillesum, verwoord en verklankt: en tòch is het leven schoon en zinrijk’. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over!

Zinnige Kost

Op dinsdag 28 maart is er Zinnige Kost voor 60+. Kees Versteegh is bereid gevonden om de inleiding te houden over zijn ervaringen met de gebeurtenissen rondom de komst van een AZC in Geldermalsen. Hoe dan ook kunt zich aanmelden tot maandagmorgen 27 maart bij lanooy@kloosterkerk.nl.

Doopdienst in de Paasnacht

De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden in de Paasnacht, op zaterdag 15 april om 22.30 uur. Wie overwegen hun kind(eren) dan ten doop te houden, kunnen contact opnemen met mij via klokke@kloosterkerk.nl. Daarna wordt er weer gedoopt op zondag 2 juli.

Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke