Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Deze weken trekken we in de diensten op met Jakob, een van die bijbelse oergestalten die de mens een spiegel voorhouden. Niets menselijks is Jakob vreemd, noch wie hij tegenkomt op zijn weg. Ondertussen vlecht zich daar doorheen een andere weg, die van de Eeuwige, die nu eens dichtbij Jakob staat, dan zich weer afstand houdt. Precies daardoor groeit Jakob als mens, in relatie tot de ander en tot God. Dat laatste gaat in de bijbel altijd samen, en als het goed is niet alleen daar.

Veel personele veranderingen in deze wintermaanden in de Kloosterkerk. Aan het begin van deze maand is Daniël Rouwkema begonnen als cantor. Inmiddels heeft hij het Kloosterkerkkoor onder zijn hoede genomen en wordt er gewerkt aan de eerste bijdrage aan de avondmaalsdienst op 12 februari. In die dienst zal Daniël Rouwkema aan de Kloosterkerk worden verbonden. Liturgisch heet het dat hij ‘in een bediening wordt gesteld’. In diezelfde dienst zal de nieuwe voorzitter Sanne ten Bokkel Huinink zijn dienst als ouderling hervatten – hij maakte immers eerder deel uit van het bestuur van de Kloosterkerk. In de liturgie zal er worden verwezen naar de belofte die hij heeft gedaan toen hij aantrad als ouderling. Ds Margreet Klokke gaat voor in deze dienst.

Met de zondagen van 19 en 26 februari komt een einde aan de tijd van Epifanie. Op 5 maart is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Gastpredikant die dag is ds. Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal. Op de eerste dag van de Veertigdagentijd, aswoensdag 1 maart, is iedereen welkom om deel te nemen aan de Vastengroep. Het is een goede manier om de tijd van voorbereiding op het Paasfeest met anderen samen op een persoonlijke manier vorm te geven (aanvang 19.15u tot 20.00u). U kunt zich bij mij aanmelden, maar bent ook welkom als u op het allerlaatste moment besluit om te komen.

In het kader van Zin op Zondagmiddag is er in de Veertigdagentijd iedere zondagmiddag op 17.00u een bijeenkomst in de Kloosterkerk. Op 5 maart is er een Stiltevesper: geconcentreerde aandacht in de stille ruimte van de kerk. Op 12 maart is er een Gregoriaanse vesper door Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van Anthony Zielhorst. In de agenda op de website (https://www.kloosterkerk.nl/agenda/evenementen) kunt u zien wat Zin op Zondagmiddag verder te bieden heeft in Veertigdagentijd. Welkom.

Op 14 februari schuiven dertigers, veertigers en vijftigers aan tafel voor een bijeenkomst van Zinnige Kost. Kees Versteegh, lid van de Kloosterkerk en journalist van NRC Handelsblad zal de tafelgesprekken inleiden over het thema ‘Polarisatie en verbinding en de rol van (de) kerk(leden) daarbij’ n.a.v. een serie artikelen die hij schreef over de komst van een AZC in Geldermalsen in het afgelopen jaar.  Van harte welkom. Opgave uiterlijk maandagmorgen 13 februari i.v.m. de maaltijd (€ 15,-).

Wie graag mediteert en daar thuis niet (altijd) aan toekomt of graag inspiratie opdoet voor nieuwe vormen van meditatie, is welkom bij de cursus die ds. Margreet Klokke geeft in de maand maart. Deze keer vormen de psalmen de inspiratiebron. Voor de goede orde: de meditatiecursus vindt plaats op 2, 16 en 30 maart (deels andere data dan in het jaarprogramma staan).

Vanaf 25 februari ben ik een week vrijaf. Ds. Margreet Klokke neemt mijn taken waar. Andersom neem ik voor haar waar, wanneer zij van 5-12 maart afwezig is.

Met een hartelijke groet,

Rienk Lanooy