Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Op 1 januari is er begonnen met een nieuwe serie diensten in de Kloosterkerk. Het thema is ‘De weg van de mens’, er wordt uitgegaan van de verhalen waarin Jakob de hoofdrol speelt.  Zijn weg door het leven van ‘Pootjehaker’ (Jakob) tot ‘Vechter met God’ (Israël) staat symbool voor de weg die ieder mens op zijn eigen manier moet afleggen. Hij wil wel graag hogerop maar ontwikkelt zich soms pas tot mens-naar-Gods-beeld als hij door de diepte gaat.

Aansluitend bij dit thema is er een expositie in de kerk van Mariska Toetenel. Zij maakte een serie ladders. Deze staan symbool voor het streven van de mens naar hogerop en voor zijn verlangen naar een verbinding tussen hemel en aarde.

Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over het werk van deze kunstenares!

Nieuwe cursussen en activiteiten in de eerste helft van 2017

De komende tijd beginnen er een aantal nieuwe cursussen en activiteiten. De eerste is: Gewoon bijbellezen – op vier donderdagavonden zullen we het Johannesevangelie aan ‘close-reading’ onderwerpen. De data zijn: 12 en 26 januari (o.l.v. Rienk Lanooy) en 9 en 23 februari (o.l.v. ondergetekende). De cursus is overigens meer dan volgeboekt, wie belangstelling heeft kan mij en/of ds. Lanooy mailen en zich aanmelden voor een vergelijkbare cursus volgend jaar!

Serious Quest voor tieners in de onderbouw van het Middelbaar Onderwijs is er op de zondagen 15,22 en 29 januari. Mijn collega en ik leiden deze ochtenden zelf, onze voorganger ds. Carel ter Linden is bereid gevonden om ook een zondag voor zijn rekening te nemen. Het thema is: ‘Wonderverhalen, wat hebben ze eigenlijk te vertellen?’ Opgave is niet nodig, de tieners worden aan het begin van de kerkdienst verwacht in de Predikantenkamer in de gang achter de witte muur van de kerk.

Gedoopt en hoe nu verder? wordt gehouden op donderdag 19 januari. Het is een avond voor de doopouders van 2016, maar ook wie z’n kind(eren) al langer geleden ten doop hield is welkom. Hoe geef je op een eigentijdse manier vorm aan de inwijding van je kind(eren) in de christelijke traditie? Daarover zal het gaan. Opgave graag bij lanooy@kloosterkerk.nl en klokke@kloosterkerk.nl

Op 25 januari wordt de reeks colleges van de Kloosterkerk Academie afgesloten met een avond waarin Marianne Moyaert zal spreken over het thema: ‘Abraham ter sprake in de tradities van Jodendom, Christendom en Islam’. Willem Barnard dicht in Lied 803: “… en allen die geloven zijn Abrahams geslacht…”. Maar welke rol speelt Abraham in die drie oude tradities? Daarover zal het gaan. Ieder is van harte welkom! (Marianne Moyaert is hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog op de Fenna Diemer Lindeboom leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam.)

Gaan en komen

In december hebben we afscheid genomen van Wim Deetman als onze voorzitter, en in januari verwelkomen we Sanne ten Bokkel Huinink als zijn opvolger. In januari nemen we afscheid van Thera Roosenbrand als onze jeugdpastor en verwelkomen we mogelijk een nieuwe cantor. Het is gaan en komen, in de Kloosterkerk. Aan de ene kant is dat jammer, je raakt aan elkaar gewend en hecht je aan ieders bijzonderheden. En aan de andere kant is het goed dat iemand weer ruimte krijgt voor andere activiteiten en nieuwe uitdagingen! En wat is het goed dat er altijd weer opvolgers gevonden worden.

We hebben vijf jaar met Thera samengewerkt – ze heeft haar werk op een creatieve manier invulling gegeven met een groot hart voor de kinderen en jongeren die aan haar zorg waren toevertrouwd. We zijn blij dat ze haar sporen nalaat in de Godly Playruimte (voorheen de Opkamer), die er in haar tijd is gekomen – een prachtige ruimte waar kinderen de oude verhalen zo horen en beleven dat ze tot verwondering komen. We wensen haar alle goeds op haar nieuwe werkplek in Zwolle en succes met haar ‘zzp-werkzaamheden’ in het land voor Godly Play!

Wensen

Ondanks dat post langzamerhand ouderwets wordt waren er dit jaar toch weer veel kerst- en nieuwjaarskaarten met goede wensen – een dierbare gewoonte. Hartelijk dank daarvoor, mede namens ds Rienk Lanooy, dat geeft energie voor 2017! Ik wens ons allemaal mooie ontmoetingen in en om de kerk in de komende tijd.

Met een hartelijke groet, Margreet Klokke