Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Advent en kerstmis

‘Wachten op God’ is de rode draad door de diensten van Advent heen. Wie moet wachten, heeft geduld nodig. De Koptische schrijver Adel Bestavros verwoordde verschillende aspecten van dat geduld zo:

‘Geduld met anderen is liefde,

geduld met jezelf is hoop,

geduld met God is geloof.’

Deze woorden staan als motto voor in het boek van de Tsjechische theoloog Tomas Halik, getiteld Geduld met God. In de diensten van 4, 11 en 18 december komen deze drie typen geduld aan de orde.

Licht speelt ook een belangrijke rol in de twee kaarslichtvespers die op 4 en 11 december plaatsvinden op de zondagmiddag 17.00u. Het zijn korte diensten op het koor van de Kloosterkerk, in het kader van ‘Zin op zondagmiddag’. Stille aandacht, muziek en bezinning staan centraal in beide vespers. Er is alleen kaarslicht.

Op 18 december is er een dienst met cantate. Dat is niet de laatste zondag van de maand, maar omdat die samenvalt met kerstmorgen is de cantate verplaatst naar de vierde adventszondag. In deze dienst klinkt de cantate ‘Herz und Mund und Tat und Leben’ (BWV 147a), een feestelijke opmaat naar kerstmis.

Op 24 december is de kerstnachtdienst, aanvang 22.30u. Voorganger is ds. Margreet Klokke. Medewerking wordt verleend door vier solisten – een bas, een tenor, een alt en een sopraan. Op kerstmorgen, 25 december, zingt het Kloosterkerkkoor o.l.v. Jos Vermunt. Hij neemt waar in dit cantorloze tijdperk. Ook dan gaat ds Margreet Klokke voor. Bij de ingang, voor de dienst, mogen de kinderen die dat willen zich omkleden als herder of engel.

Oudjaarsavond is er een vesper die begint om 19.30u en op nieuwjaarsmorgen begint de dienst uitzonderingsgewijs om 11.00u.

Zinnige Kost en Kerstmaaltijd

Op 13 december is er Zinnige Kost voor dertigers, veertigers en vijftigers. Op de menukaart staan drie filosofen en hun relatie tot de christelijke traditie, te weten Descartes, Kierkegaard en Arendt. Hun gedachtegoed wordt smakelijk en licht verteerbaar door Wouter Pols opgediend, waarna er in kleiner verband aan tafel over wordt doorgepraat. Meld je aan (tot maandagmorgen 12 december) zodat er ook voor jou plaats aan tafel is. Kosten bedragen € 15,-. Welkom!

Het jaarlijkse kerstdiner vindt plaats op 17 december. Meer informatie treft u aan elders in deze Nieuwsbrief of op de website.

Kloosterkerk Academie

Na colleges over het jodendom, de islam en het hindoeïsme (helaas viel de avond over het christendom uit) is het komend college op 15 december gewijd aan het Boeddhisme. Dr. Henk Blezer, is als Boeddholoog werkzaam aan de VU en de Universiteit Leiden en zal spreken over het ’transcendente’ in het Boeddhisme en hoe hij zichzelf, als Boeddhist daartoe verhoudt.

Tenslotte

Graag verwijs ik naar de bijeenkomst met Aus Greidanus die op 8 december plaatsvindt, precies op het moment dat deze Kloosterkerk Nieuws verschijnt. Hopelijk leest u het op tijd. Het is de laatste avond in de serie Theologie en theater. Acteur Aus Greidanus neemt u mee naar de betekenis van het toneelstuk ‘Droomspel’ van Strindberg, waarin de dochter van Indra, de god van de hemel, naar de aarde komt. Ds. Margreet Klokke geeft inzicht in de theologische aspecten van die thematiek.

Op 8 januari is er een dienst met doop. Er is nog plaats voor dopelingen! De eerstvolgende doopmogelijkheid daarna is in de paasnacht. Voor nadere informatie of aanmelding verwijs ik u graag naar het Kerkelijk Bureau (open van dinsdag t/m vrijdag).

Ds. Margreet Klokke verzocht mij het volgende persoonlijke bericht op te nemen: ‘Pas geleden ontving ik iets van Ank, waar ik graag op wil reageren. Ik weet alleen haar achternaam niet. Zou Ank contact met mij willen opnemen?’

Wij hebben beurtelings vakantie. Margreet Klokke is afwezig van 25 december tot 1 januari, en ik ben vrij van 1 tot 8 januari. Wij vervangen elkaar.

Graag wens ik u een heel goede en lichte adventstijd toe en alvast een gezegende kersttijd.

ds. Rienk Lanooy