Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Boek ‘Filosofen op de kansel’

Op vrijdag 21 oktober hebben wij het eerste exemplaar van ons boek ‘Filosofen op de kansel’ aangeboden aan de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, René de Reuver. Bij het aannemen van dit boek hield hij een korte toespraak. Hieronder leest u het begin ervan:

“Tussen filosofie en theologie heerst een eeuwenlange broederstrijd. Wie heeft het hoogste woord? Wie dient wie? In de tijd van het Corpus Christianum gold de theologie als de koningin van de wetenschap. Filosofie leidde tot en diende theologie. Nu ligt het Corpus Christianum ver achter ons. De tijd dat het christendom de lakens uitdeelde is voorbij. We leven nu in andere tijden. Als dit ergens manifest is dan wel in de positie van de filosofie. Filosofie is niet langer meer het kleine broertje van de theologie. Integendeel. De filosofie staat op haar eigen benen. In onze ‘seculiere tijd’ is ze veel populairder dan haar kleiner en onaanzienlijker geworden broertje theologie. Wie in het publieke domein wil meespreken, die moet de filosofische klassiekers kennen. Kennis van het theologische broertje is van minder belang. Dat in het geding om het ware, goede en schone naast de filosofie ook de theologie een stevig woordje meespreekt laten de collega’s van de Kloosterkerk Margreet Klokke en Rienk Lanooy en de oud-predikant Pieter Lootsma zien in hun ‘Filosofen op de kansel. Negen wijsgeren en de Bijbel: een ontmoeting’. Een prachtig experiment dat mijns inziens helemaal past bij het karakter van de Kloosterkerk. Een kerkgemeenschap die mee wil praten in het publieke debat, en daarom niet alleen de theologische maar ook de filosofische klassiekers honoreert. Het heeft geleid tot een heuse prekenbundel waar u mee voor de dag kunt komen. Waar vind je dit nog in ons goede vaderland? Het mooie van deze preken is dat zij de broedertwist tussen theologie en filosofie nieuw leven in blazen. Als twee broers blijken zij niet met en niet zonder elkaar te kunnen. Het duel is spannend. De ene keer lijkt de theologie op punten voor te staan, een andere keer lijkt de filosofie aan de winnende hand… ”

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, maar ook op zondag na de dienst in de Kloosterkerk, bij de informatietafel. De eerste 200 exemplaren mogen daar voor 13,00 euro verkocht worden, daarna gaan we over op de winkelprijs. Er zijn er op het moment dat ik dit schrijf nog ongeveer 45…

Afscheid Hans Jansen

In het weekend van 12 en 13 november neemt Hans Jansen afscheid als cantor van de Kloosterkerk. Gedurende 34 jaar heeft hij het Kloosterkerkkoor gedirigeerd en de koorleden gestimuleerd in hun zingen. Al die jaren heeft hij een keer per maand meegedacht met de voorganger over de invulling van de dienst en daar muzikaal aan bijgedragen, ook door zijn eigen composities. Bovendien was hij de dragende kracht van de vespers op de woensdagavonden die nu in vernieuwde vorm op de zondagmiddag worden voortgezet onder de titel ‘Zin op zondagmiddag’. In de zestien jaar dat ik met hem heb samenwerkt, heb ik gemerkt dat hij pas echt gelukkig en tevreden was na een dienst, als hij het gevoel had dat er iets ‘gebeurd’ was tussen woord en muziek en kerkganger. Ten diepste is dit waar hij zich voor heeft willen inzetten bij ons. Wij zullen hem daarin missen. Het is dan ook goed en symbolisch dat we zijn afscheid vormgeven in het weekend van de oogstdienst – een feest van dankbaarheid. Er is een concert van het Kloosterkerkkoor op zaterdagavond, en zondag natuurlijk de dienst. Allen welkom!

Zin op zondagmiddag: Preek van de Leek

Sinds dit seizoen 2016-2017 is er de nieuwe activiteit ‘Zin op zondagmiddag’. Dit betekent dat er op zondagmiddag om 17.00 uur vaker bijeenkomsten zijn met een bezinningskarakter. In november is er op zondagmiddag ‘Preek van de Leek’. Vier leken zijn uitgenodigd om een bijbelverhaal in gesprek te brengen met wat in hun werk en leven van waarde is. Hun lekenpreek zullen zij, in samenspraak met een theoloog, in het kader van een liturgie zetten die past bij hun levensovertuiging, die niet altijd een christelijk hoeft te zijn. Op zondag 6 november heeft Marc Dullaert, oud-kinderombudsman, de eerste preek gehouden. We verwachten nog: Jan Willem de Vriend, dirigent van het Residentieorkest, Petra Stienen, arabiste en publiciste en Liliane Ploumen, minister van handel en ontwikkelingssamenwerking (deze laatste Preek van de Leek op 20 november begint om 20.00 uur). Voor meer informatie verwijs ik u naar www.preekvandeleekdenhaag.nl

Kloosterkerkacademie

Twee colleges zijn er al geweest in de nieuwe serie van de Kloosterkerkacademie. De reeks heeft de titel ‘Het transcendente ter sprake’, vijf docenten van de VU in Amsterdam vertellen erin over het denken in hun godsdienstige traditie over de Eeuwige. Op 17 november spreekt Bikram Lalbahadoersing over het hindoeïsme en op 15 december Henk Blezer over het boeddhisme. Ook als u de eerste colleges gemist hebt, bent u van harte welkom!de entree is € 5,-.

Theater en theologie – met Aus Greidanus

Vorig seizoen heeft Aus Greidanus samen met een van ons predikanten gezocht naar wat klassieke toneelstukken als Herakles en Hamlet te zeggen hebben over bijbelse thema’s. Dit jaar zal hij dat weer doen, nu naar aanleiding van stukken van Berthold Brecht en August Strindberg. Greidanus is ene zeer boeiend spreker, om niet te missen! De data zijn: 22 november en 8 december (gewijzigde datum t.o.v. de activiteitengids!)

Laudate!

Het Marcussen-orgel in de Kloosterkerk bestaat dit jaar 50 jaar. Reden om dat te vieren! Eerder dit jaar vond al een eerste jubileumconcert plaats, binnenkort, zaterdagavond 19 november, is er een tweede jubileumconcert met als thema LAUDATE! Zie ook www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl/ en verderop in deze nieuwsbrief (link naar bijdrage Geerten)

Oproep vrijwilligers!

Al een tijdje zijn we op zoek naar een of twee mensen die leiding willen geven aan ‘Lezing en Lunch’. Hun taken omvatten: het zorgen voor een aantrekkelijk lezingenprogramma, het begeleiden en coördineren van de maandelijkse bijeenkomsten en het verzinnen en organiseren van een uitje in de zomer. Er is een kookploeg die voor de lunch zorgt, op dit moment is er ook nog een penningmeester die de financiën in de gaten houdt. Wie heeft er zin en tijd om deze beperkte taak op zich te nemen? Wanneer u er meer van wilt weten kunt u mij of m’n collega bellen of mailen.

Met een hartelijke groet, ds. Margreet Klokke