Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

Filosofen op de kansel

kaft-filosofen-op-de-kansel-negen-wijsgeren-en-de-bijbel-een-ontmoetingDe tweede helft van de maand oktober vervolgen we de serie ‘God in Frankrijk’, over vier Franse filosofen in hun verhouding tot de christelijke traditie. Na Blaise Pascal en Simone Weil volgen Paul Ricoeur (16 oktober) en René Girard (23 oktober). Met deze twee filosofen sluiten we deze serie af. Daarmee is nog niet alles gezegd over Filosofen op de kansel van de Kloosterkerk. We zijn blij te kunnen melden dat op vrijdag 21 oktober om 17.00u de presentatie is van het boek Filosofen op de kansel. In die uitgave zijn negen preken en gebeden uit de twee eerdere series (S)Preken over filosofen opgenomen (Socrates, Plato, Augustinus, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Sartre en Arendt). Destijds werd ons als predikanten vaak gevraagd: ‘Kunnen jullie die preken niet uitgeven in boekvorm?’ Dankzij een aantal fondsen, veel welwillendheid van uitgeverij Skandalon, toestemming van Eveline van Duyl, van wie destijds de grote filosofenkoppen in de kerk te zien waren, en ondersteuning van anderen is dat gelukt. Aan de inhoud van de preken is hier en daar wat gesleuteld, maar vooral ook aan de vorm: van preken en gebeden die beluisterd werden, zijn het nu preken en gebeden geworden om te lezen. Iedereen is van harte welkom bij de presentatie. Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en voorheen collega uit de Marcuskerk in Den Haag. De eerste periode is het boek in de kerk verkrijgbaar met een korting op de winkelprijs (€13,- i.p.v. € 16,50). Meer informatie vindt u  hier.

Gedachtenisdienst

Op zondag 16 oktober zullen vier kinderen in de dienst gedoopt worden. Hun namen vindt u elders in dit Kloosterkerknieuws.

Jaarlijks wordt rond 1 en 2 november (Allerheiligen en Allerzielen) de dienst van de gedachtenis gehouden. Dit jaar gebeurt dat op 30 oktober. In deze cantatedienst klinken de namen van wie ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Naaste familieleden worden voor deze dienst uitgenodigd. Na de dienst is er plaats voor ontmoeting in de Apostelkapel. Wanneer u graag wilt dat ook de naam van een eigen dierbare overledene genoemd word, kunt u contact opnemen met ds Margreet Klokke of met mij. In deze dienst zal ook cantate ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott’ (BWV 139) klinken waarin het gaat over God als vriend.

Op 6 november volgt de jaarlijkse dienst waarin vergeving een centrale rol speelt. In een eenvoudig ritueel wordt de vergeving van de Eeuwige toegezegd. Wie dat wil, kan voorafgaande aan deze dienst om een gesprek vragen met één van ons.

Afscheid Hans Jansen

Zondag 13 november nemen we na vele jaren trouwe dienst afscheid van Hans Jansen als cantor van de Kloosterkerk. Het is dan ook oogstdienst en we oogsten nog één keer van alle muzikale inzet en toewijding die Hans Jansen over de jaren heen aan de dag heeft gelegd. In deze dienst met Avondmaal zal, uiteraard, het Kloosterkerkkoor zingen en we zullen als predikanten beiden voorgaan. De avond tevoren is er een concert in de Kloosterkerk waarin uitgebreid bij het afscheid van Hans Jansen zal worden stilgestaan. Dan klinken werken van Schütz, Buxtehude, Mendelssohn, Gardonyi, en Jansen, uitgevoerd door het Kloosterkerkkoor en een instrumentaal ensemble, het geheel staat o.l.v. Hans Jansen. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom bij het concert (zaterdagavond 12 november, 20.00u toegang vrij) en de kerkdienst (13 november, 10.00u). Elders op de website treft u meer nieuws aan over het afscheid van Hans Jansen.

Openstelling kerk op 2 november

De gedachtenis van de gestorvenen vindt in de dienst van 30 oktober plaats, zoals ik hierboven schreef. Dit jaar willen de we de mogelijkheid tot gedenken verruimen. Daarom zal de kerk op 2 november ’s middags open zijn voor wie persoonlijk en in stilte aandacht wil schenken aan het verlies van wie hem of haar dierbaar waren. Na het lunchpauzeconcert dat om 12.45u begint, blijft de kerk open tot 17.00u. Er kunnen kaarsjes aangestoken worden en bezoekers krijgen een tekst mee. De predikanten zijn deze middag in de kerk aanwezig voor gesprek.

‘Het transcendente ter sprake’ – Kloosterkerkacademie over de Islam

Meer dan de helft van de inwoners van Den Haag heeft een allochtone achtergrond. In de stad leven mensen van verschillende levensovertuigingen naast elkaar, dikwijls zonder elkaar te kennen. Niet zelden maakt onbekend ook onbemind. In de colleges van de Kloosterkerk Academie die op 13 oktober begonnen, komen denkbeelden, achtergronden, en tradities van een aantal grote religies aan bod, alsmede ook de persoonlijke visie van de spreker die zich met de traditie waarover hij spreekt verbonden voelt. Ieder college bestaat uit twee maal drie kwartier. In het eerste deel wordt er een overzicht gegeven van de geschiedenis van het denken over het transcendente in de bewuste godsdienst. In het tweede deel wordt dit door de spreker persoonlijk toegespitst of geconcretiseerd aan de hand van een bijzonder aspect van zijn/haar godsdienst. De Academie die i.s.m. met de VU wordt georganiseerd begon met een college van Yaser Ellethy. Hij sprak over de Islam. De volgende colleges zijn 3 november: Michael Bloemendal – Jodendom, 10 november: Joke van Saane – Christendom, 17 november: Bikram Lalbahadoersing– Hindoeisme en 15 december: Henk Blezer – Boeddhisme (let op: de laatste datum is anders dan in de activiteitengids staat!). Aanvang 20.15u, toegang € 5,-. Meer informatie vindt u hier.

Meer in november: Preek van de Leek en Zinnige Kost

Verder wijs ik u graag op Zinnige Kost voor 60’rs en 70’rs op 1 november. U kunt zich uiterlijk maandagmorgen 31 oktober aanmelden bij ds Margreet Klokke of bij mij. Meer informatie vindt u hier.

Op 6 november zal oud-kinderombudsman de serie Preek van de Leek openen. Welkom op zondagmiddag om 17.00u. Na hem komen Jan Willem de Vriend (dirigent van het Residentieorkest – 13 november), Petra Stienen (Arabiste – op 20 november) en Liliane Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – op 27 november – NB! Deze dienst begint om 20.00u). Meer informatie vindt u hier.

Tenslotte, van 16 t/m 23 oktober ben ik afwezig i.v.m. vakantie. U kunt, desgewenst, terecht bij ds Margreet Klokke.

Met hartelijke groet,

ds Rienk Lanooy