De Kloosterkerk: een huis vol symboliek

De komende zomermaanden vervolgen we de serie diensten over de symboliek van de Kloosterkerk. Bij de voorbereiding voelt het als een ontdekkingsreis in eigen huis. Ook al is het wel zo’n beetje bekend wat er in de kerk te zien is, ik merk dat ik er weer met andere ogen naar kijk.

Op 26 juni sluiten we het seizoen van cantatediensten af met de cantate ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ (BWV 150), waarschijnlijk een vroeg werk van Bach. Psalm 25 vormt een doorlopende draad in de cantate. Inmiddels is de folder voor het nieuwe seizoen klaar en verkrijgbaar in de kerk. Op 3 juli wordt er gedoopt. Er zijn veel aanmeldingen, dus graag verwijzen we door naar de volgende doopdienst op 16 oktober.

Op 10 juli gaat Barbara de Beaufort voor.  De week erna is er een dienst met Avondmaal. Op 24 juli verwelkomen we ds Ruben van Zwieten als voorganger. Ds Sophie Hofstee gaat voor op 7 augustus. De tussenliggende diensten zijn in handen van Margreet Klokke. Op 14 augustus hoop ik zelf weer voor te gaan.

Vesper: het einde van een tijdperk, maar ook een nieuw begin

Op 29 juni vindt de laatste vesper plaats, zoals die al sinds vele jaren aan het begin van de woensdagavond wordt gehouden. Hans Jansen die de grote trekker van de vesper was, schrijft er elders over in deze uitgave. De laatste jaren liep het aantal bezoekers steeds verder terug waardoor de vraag opkwam: hoe nu verder? Het plan is om in het najaar met andere diensten te beginnen op de zondagmiddag. Sommige zullen het karakter van een vesper hebben, andere een andere invulling. Maar eerst zal op 29 juni a.s. de laatste vesper in de huidige vorm gevierd worden. U bent daarbij van harte welkom, aanvang 19.45u in het koor van de Kloosterkerk.

Kunst in de kerk: Dante’s vriendschap

Nu er dit jaar geen kunst in de kerk is van Museum Beelden aan Zee, heeft de kunstcommissie kunstenares Erna Flokstra bereid gevonden om in de kerk te exposeren. Daarom zal vanaf eind juni werk van haar te zien zijn onder de titel Dante’s vriendschap. De vriendschap van Dante met Vergelius zoals beschreven in de Goddelijke Komedie is het uitgangspunt voor de tentoonstelling. U bent van harte welkom om de werken te komen bekijken. De kerk is deze zomer van dinsdag t/m zaterdag geopend van 12.00 tot 16.00u. Elders in deze KKN treft u meer informatie over de tentoonstelling aan.

Tenslotte

Margreet Klokke is na haar studieverlof weer aan het werk gegaan. Zij zal de maand juli aanwezig zijn. Ik ben vanaf 9 juli tot en met 7 augustus met vakantie. In de eerste week van augustus is er een korte overlap dat we beiden afwezig zijn. Er wordt voor vervanging gezorgd. U kunt dan terecht bij het Kerkelijk Bureau.

Ik wens u allen een goede zomertijd toe!

ds Rienk Lanooy